Gå til hovedindholdet

Ældre

Hver dag serverer det offentlige 400.000 måltider til ældre borgere – i hjemmeplejen, på plejehjem, dagcentre og på hospitaler. Måltiderne kan her udnyttes til nydelse, fællesskab og livskvalitet blandt ældre.

I dag er der omkring en million danskere over 65 år. Et tal der vokser hurtigt – I 2044 vil der være næsten halvanden million danskere over 65 år. Samtidig serveres der hver dag 800.000 offentlige måltider i skoler, børneinstitutioner, ældreinstitutioner, sygehuse, døgninstitutioner og kriminalforsorg. De ældre står her for at modtage helt op til 50 procent af måltiderne. Et fællesskab omkring det offentlige måltid kan her både gøre en forskel for ældre der modtager madservice, ældre på plejecenter, og ældre der klarer sig selv.

Det at spise med andre kan have en særdeles positiv effekt. Forskning viser, at fællesskabet omkring måltider regulerer, hvor meget vi spiser, og hvad vi spiser. For ældre med nedsat appetit gælder det, at de typisk spiser mere, når de er i selskab med andre under måltidet. Et godt måltid sammen med andre er altså afgørende for livskvaliteten. Og de offentlige måltider kan blive til andet end blot et måltid.

”Traditionelt har man tænkt de offentlige måltider som et spørgsmål om ernæring, men lige nu står vi i midt i et paradigmeskifte, hvor måltidet også bliver et spørgsmål om hvordan maden smager, hvilken kvalitet råvarerne har og hvornår vi spiser sammen og med hvem”, siger Judith Kyst, direktør for Madkulturen.

Løsning: Kulinarisk kørekort til aktivitetspersonale på daghjem

Hvordan ændrer sanserne sig, når man bliver ældre? Hvordan forholder forskellige ældre sig til mad og måltider? Kulinarisk kørekort er et kursusforløb, som giver inspiration til, hvordan mad og måltider kan bruges i arbejdet med sundhedsfremme, rehabilitering og madglæde hos ældre.

Læs mere om Kulinarisk kørekort til aktivitetspersonale på daghjem her.

Løsning: Madværksteder

Ældre spiser mere, hvis de selv er med til at lave maden. Og fællesskabet omkring måltidet er afgørende. Derfor er madværksteder på dagcentre for ældre en god løsning, og Madkulturen har i den forbindelse udviklet et koncept og en drejebog.

Læs mere om Madværksteder her

Løsning: Fællesskab som et kommunalt tiltag

I Ringkøbing-Skjern har de brugt festmåltidet til at understøtte fællesskabet. Konceptet ”75 års fødselsdag” er et alternativ til det lovpligtige forebyggende hjemmebesøg for alle borgere på 75 år og derover. Borgerne fejres med et let traktement. Ved at samles får borgerne – ud over den viden og tilbud om hjælp, de har krav på – også en god oplevelse sammen med andre, og får styrket deres seniornetværk. 

Læs mere om 75 års fødselsdag her

Løsning: Spisevenner

Ældre Sagen sætter med spisevenner fokus på det sociale samvær under måltidet – i samarbejde med kommuner landet over. Ældre kan få ugentlige besøg af en spiseven, den kommunale madordning leverer den dag to måltider mad i stedet for ét.

Læs mere om spisevenner her.

Hvidbog om ældremad
En ny hvidbog fra Københavns Universitet og Madkulturen kortlægger den samlede viden om ældremad og peger samtidig på, at mere velsmagende mad og bedre fællesskab omkring måltiderne kan være det, der skal til for at styrke ældres sundhed og spare samfundet for milliarder.

Læs mere om Hvidbog om ældremad her.

Hent en folder med hovedpointerne fra Hvidbog om ældremad.

Hent den fulde udgave af Hvidbog om ældremad.

MENU