Gå til hovedindholdet

Hvorfor Madindeks?

Vores madkultur manifesterer sig i den mad, vi køber, tilbereder og spiser, hvem vi laver maden sammen med, hvor lang tid vi bruger på den, og hvem vi serverer den for. Alle disse valg afspejler vores værdier og prioriteringer omkring maden og måltidet, ligesom de er et billede på vores kunnen og viden om mad og vores økonomiske råderum.

Madindeks er en årlig måling af danskernes madkultur, her forstået som mad- og måltidsvaner, færdigheder og praksis i køkkenet, råvarevalg, inspirationskilder, og idealer om måltidet og fællesskabet omkring spisebordet.

Hvorfor måle?

Det er vigtigt at vide, hvad danskerne kan, gør og vægter højest ved mad og madlavning, når Madkulturen fortsat vil arbejde for bedre mad til alle, sikre højere kvalitet i vareudbuddet og generelt prioritere mad og måltid højere.

Helt konkret ønsker Madkulturen, at danskerne bliver ved med at lave mad selv. Der er nemlig en stærk sammenhæng mellem, om vi selv laver mad og, hvor sundt vi spiser. Og der er en sammenhæng mellem vores interesse for mad og i, hvor høj grad vi laver mad selv.

Madindeks skal give en bredere forståelse til alle dem, som arbejder med danskernes madkultur: fødevareerhvervet, dagligvarehandlen, de ansvarlige for sundhedskampagner og –indsatser, og meningsdannere og beslutningstagere.

Madindeks giver mulighed for at handle på et oplyst grundlag og danner basis for en kvalificeret debat.


MENU