Gå til hovedindholdet

Vidensbank om ældremad

Røde tallerkener giver mennesker med demens ro til måltiderne. Og i Holstebro har man styrket måltidsoplevelsen ved at skabe en tættere dialog mellem køkkenet og de ældre borgere.

For at dele de mange gode løsninger, som kommuner og organisationer praktiserer hver dag, har Socialstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Madkulturen oprettet en online vidensbank for gode løsninger på ældremadsområdet. Bedremaaltider.dk er i luften.

Gå til Vidensbanken om ældremad her.

Her ligger de første gode eksempler på, hvordan mad og måltider til ældre kan tilberedes og serveres, så ældre undgår uønsket vægttab og også gerne bevarer funktionsevnen og livskvaliteten.

Og der er plads til flere gode eksempler. For at vidensbanken bliver et stærkt værktøj inviteres kommuner, organisationer og andre interessenter på ældreområdet til at bidrage med gode eksempler til Vidensbanken. Eksemplerne kan spænde fra systematisk dokumenterede indsatser til praksisnære idéer, der er afprøvet med god effekt.

I banken kan man dele denne viden med andre og hente inspiration til, hvordan man kan forbedre sine egne indsatser. Foruden cases indeholder Bedremaaltider.dk en liste over nyttig litteratur på inden for området.

Kommuner og andre interessenter på ældreområdet opfordres til at dele gode erfaringer ved at indsende dem via www.bedremaaltider.dk.

MENU