Gå til hovedindholdet

 

Arne Astrup, professor, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet


Hvad er det største problem mht. ældremad i dag?

Danskernes generelle kvalitetsbevidsthed mht. fødevarer er ikke imponerende og tilsyneladende faldende med alderen på dem, som bespises. Det er også et problem, at mange ældre spiser for lidt. Desuden har maden lav prioritet i sundhedssystemet, og der mangler i det hele taget en holistisk tilgang hvor maden, herunder tilberedning og spisemiljø, indgår i pleje og omsorg.  

Hvordan kan forskning afhjælpe de problemer?
Forskning kan bidrage til at vise, at det nytter at sætte fokus på maden både for den enkeltes livskvalitet, for samfundet og samfundsøkonomien.  

Er der et forskningsområde, du vil fremhæve?
Det er vigtigt at fastholde et holistisk perspektiv, og derfor skal forskellige forskningsområder arbejde sammen. Maden kan være nok så ernæringsrigtig sammensat, men det er ikke nok, hvis den ikke bliver spist, fordi rammerne om måltidet ikke er i orden.  

Hvilke idéer har du til, hvordan forskning og praksis kan arbejde endnu bedre sammen i fremtiden?
Vi er afhængige af at praktikerne og forskerne samarbejder. I fremtiden skal vi tilstræbe at gøre forskningen mere praksisnær blandt andet ved at udføre mere forskning og flere interventioner på ældre borgere i kommunal pleje. Så vil forskningen udvikle sig i et nært samarbejde med den kommunale virkelighed og praksis.


MENU