Gå til hovedindholdet

Publikation

Økologiomlægning i offentlige køkkener

7 artikler om offentlige økologiomlægninger. Alle er baseret på interviews med den køkkenansvarlige.

Citat fra artiklen med Jo Helvad, forstander på Rundskuedagens Plejecenter:

Det står en anelse hen i det uvisse, hvornår Rundskuedagen egentlig lagde om til økologi, og også hvornår de nåede de 75 %, som er et krav fra Københavns Kommune. Heller ikke den aktuelle økologi-procent er paratviden, for økologien er bare en selvfølgelighed. At økologiprocenten er over 90, er Jo sikker på, og det kvalificerer jo Rundskuedagen til det økologiske guldspisemærke. ”Vi skal jo også se at få det registreret, så vi kan få den der guldmedalje, det kan vi jo ligeså godt, men det er bare ikke det, der betyder mest. Vi vil hellere lave den gode mad. Økologien er bare en selvfølge.” Problemet med spisemærket er ifølge Jo Helvad, at det jo kun siger noget om økologi og ikke noget om madens kvalitet i øvrigt. ”Jeg har ikke samme behov for at få den der guldmedalje, når jeg kan se køkkener, der laver noget lortemad, der er økologisk, men det smager bare ikke godt.”

MENU