Gå til hovedindholdet

Smagsoplevelser

Lille pige på fiskeauktion

Madkulturen leder fem delprojekter i Midtjysk Turismes projekt ’Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til smagsoplevelser’, som er en integreret del af Oplevelsesbaseret Kystturisme under Videncenter for Kystturisme. Målet er at udvikle og afprøve oplevelseskoncepter med fødevarer som omdrejningspunkt og dermed bidrage til at udvide turistsæsonen og udvide målgruppen med henblik på at øge indtjening i såvel oplevelses- som fødevareerhverv. Projektet skal udvikle og afprøve koncepter til smagsoplevelser, ture, temapakker eller lignende sammen med aktører.

Resultater indtil nu

Der er indledt dialog med nøglepersoner og centrale virksomheder og organisationer på de udvalgte destinationer. Indsatserne lokaliserer sig overvejende i Midtjylland og på grund af Limfjorden også i Nordjylland. De udvalgte områder er Salling, Samsø, Djurs og Limfjorden. I samarbejde med lokale aktører er koncepterne skitseret for alle områder.

I løbet af efteråret 2013 vil disse blive yderligere beskrevet og iværksat.

Tidshorisont

Nogle koncepter afprøves i efteråret 2013, alle i 2014 . Evaluering og afslutning december 2014 .

Partnere

I alt forventes yderligere 20-30 virksomheder at blive involveret i udvikling og implementering af koncepterne.

Den foreløbige partnerkreds tæller: Fonden Midtjysk Turisme, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, Skive Kommune, Markedsføring og Erhvervsudvikling, Jesperhus Feriepark, Martin og Ketil, Samsø Erhvervs- og Turistcenter, Spøttrup Middelalderborg, Dansk Land- brugsmuseum Gl . Estrup.

Der vil i løbet af efteråret tilknyttes yderligere aktører fra oplevelses- og i særdeleshed fødevareerhvervet i form af producenter og restauratører. 

Indsigter

  • Dansk turisme taber internationale markedsandele. Der er fremgang i hovedstadsområdet, men tilbagegang i provinsen.
  • Noma og Ny Nordisk Mad tiltrækker turister, men turisterne er skuffede over maden i ferielandet.
  • Øget global konkurrence giver behov for udvikling, viden og innovation.
  • Der er ikke tradition for og erfaring med samarbejde på tværs af brancherne fødevare og turisme. 

MENU