Gå til hovedindholdet

Bag om skolehaver

Om det tværministerielle skolehaveprojekt

Skolehaven er et unikt læringsrum. Her foregår undervisning, leg og læring uden for de traditionelle rammer under åben himmel i grønne omgivelser. Her får eleverne en grundlæggende viden om, hvordan vi lever af og i naturen, samtidig med at de dyrker og styrker deres læring med hænderne dybt begravet i det praktiske skolehavearbejde.

Undervisning i skolehaver et godt udgangspunkt for, at børnene bevæger sig uden for klasserummet og lærer nyt ved selv at få mulighed for at afprøve teorier i praksis og ved at skolens omverden – f.eks. lokale landbrug – kan bringes i spil.

Skolehaver er også et konkret bud på, hvordan læringen kan tilrettelægges med udgangspunkt i anvendelsesorienterede metoder og ved at afprøve teori i praksis. I skolehaven kan eleverne smage, røre, lugte og observere, hvad der sker i naturen. Det giver muligheder for, at de kan lære på forskellige måder, hvilket er en forudsætning for, at alle bliver så dygtige, de kan. Skolehaver kan bruges i undervisning i alle skolens fag. Det gælder både i fag som madkundskab og naturfagene, men også fag som dansk og matematik.

Der er allerede erfaringer med skolehaver i Danmark, f.eks. hos Københavns Skolehaver og Haver til Maver. En evaluering udført af Karen Wistoft, lektor ved Aarhus Universitet, peger på spændende potentialer for skolehaverne, når de integreres i undervisningen, men initiativerne er spredte. Der er behov for viden om, hvad der virker, og inspiration og viden til kommuner, skoler, institutioner, lærere og pædagoger. Målet er, at flere kommuner og skoler arbejder med skolehaver.

I 2013 og 2014 skal det tværministerielle skolehaveprojekt indsamle, systematisere, analysere og formidle viden om skolehaver til aktører, der arbejder for at udvikle, styrke og udbrede skolehaver for børn og unge i alderen 0-15 år. Undervisningsministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har hver sat en million kroner af til udbredelse af skolehaver i hele landet.  De to millioner kroner skal sikre, at grønne læringsrum bliver vejen til styrket læring, trivsel og sundhed i folkeskolen. Indsatsen gennemføres af Madkulturen.

Kontakt:

Projektleder for Skolehaver
Ulla Sognstrup Larsen
M: ulla@madkulturen.dk
T: 29 40 39 79

MENU