Gå til hovedindholdet

Skolehaver

En rødbede i jorden

Et omfattende materiale skal gøre det let for skoler og institutioner at etablere en skolehave og for lærerne at gennemføre undervisning i skolehaverne.

Med udbredelsen af flere skolehaver får børn og unge mulighed for at følge maden fra jord til bord og til jord igen. De får førstehåndserfaringer med bæredygtige handlinger. Eleverne får viden om forskellige grøntsager og erfaring med dyrkning, og det giver sundhedsmæssige kompetencer i forhold til indkøb og forbrug af fødevarer. Samtidig er skolehave et fremragende rum for praktisk læring i mange af skolens fag.

Undervisningsmateriale
Skolehaveprojektet understøtter udbredelsen af skolehaver i Danmark med 16 undervisningsforløb i fagene dansk, matematik, natur/teknologi og madkundskab til 1.-6. klassetrin
 En skolehavemanual giver praktiske råd til, hvordan en skolehave kan etableres og vejledning om drift, som sikrer at skolehaven bliver bredt forankret og dermed består sæson efter sæson. Guiden er baseret på viden om skolehavedrift og -etablering i udlandet og i samarbejde med Danmarks førende skolehaveaktører, Haver til maver og Københavns skolehaver.

Introduktion til skolehaven som læringsrum 
 I Skolehaveintroduktionen, finder I viden og erfaringer fra ind- og udland samt inspiration og konkrete redskaber til, hvordan skolehaven kan anvendes som et alternativt og værdiskabende læringsrum, der åbner skolen. Introduktionen henvender sig både til praktikere, ledere samt beslutningstagere, idet en bred forankring er med til at fremtidssikre skolehaven og skabe fællesskab på tværs af skole og samfund. Den giver en bred indføring i skolehaven som læringsrum og sikrer derved, at I har den nødvendige viden for etableringen af en skolehave. Introduktionen indeholder blandt andet en redegørelse af det videnskabelige vidensgrundlag for denne undervisningsform, og der gives ideer til, hvordan skolehaver kan integreres i en tydelig læreplan i en lang række forskellige fag. Introduktionen giver ligeledes en grundig indføring i forskellige organisationsformer, ligesom den giver et indblik, i hvilke eksterne aktører der er relevante at inddrage, når skolehaven skal etableres.

Alt materiale kan downloades på emu.dk 
Se undervisningsmaterialerne her.
Se rapporten fra skolehaveprojektet her
Se guiden til skolehaver her.

Skolehaveprojektet blev afsluttet i april 2015 med lancering af ovenstående materialer og vidensudgivelser.

Vil du vide mere?
For yderligere information kontakt:

Ulla Sognstrup Larsen
Projektleder, Skolehaver
M: ulla@madkulturen.dk.

BAGGRUND
Forskning viser, at skolehaver har en sundhedsfremmende effekt, hvor elevernes psykiske, fysiske og mentale sundhed styrkes.

Skolehaver nyder stor international udbredelse.I Californien var der knap 4.000 skolehaver i 2010, svarende til, at der er skolehaver på ca. 50% af statens skoler. I Storbritannien er der ca. 12.000 skolehaver, og i Norge og Sverige er fænomenet også udbredt.

I Danmark ses også en stigende interesse. Her har Haver til Maver i samarbejde med Nordea-fonden alene i 2014 etableret 11 nye skolehaver rundt i hele Danmark. I højsæsonen underviser Københavns Skolehaver ca. 1.000 børn ugentligt.

Heldagsskolen bygger blandt andet på en stærkere kobling af teori og praksis. Her er det oplagt at inddrage skolehaver – hermed kan børns akademiske evner styrkes i en lang række af skolens fag.

 

PARTNERE
Projektet er finansieret af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Undervisningsministeriet.

Projektet er udviklet i samarbejde med: Københavns Skolehaver, Haver til Maver, Københavns Madhus, University College Lillebælt, Center for Mad, Krop og Læring, Aalborg Universitet, Institut for Planlægning, Foodscapes, innovation og netværk samt Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik.

MENU