Gå til hovedindholdet

Skaldyr fra Nordjylland

Et bord fyldt med jomfruhummere

Forbrugerne skal vide mere om skaldyr fra Danmark som en naturlig rå- og fødevare, der kan indgå i hverdagsmåltidet såvel som festmåltidet. Herunder viden om håndtering og anvendelse. Det er desuden et mål at øge tilgængeligheden af friske skaldyr, samt styrke innovative løsninger for adgang og anvendelse hos de enkelte målgrupper.

Resultater indtil nu

Skaldyrsevents i Nordjylland er professionaliseret med henblik på at have større attraktionsværdi for udenlandske turister samt at gøre arrangementerne økonomisk bæredygtige. På sigt kan de dermed blive til en forretning i sig selv, som fødevareproducenterne kan have gavn af og ikke blot sponsorere. Der er i projektet gennemført kvantitative og kvalitative forbrugeranalyser, der sammen med Madkulturens store Epinionsundersøgelse giver et billede af forbrugernes holdninger og præferencer for skaldyr. Madkulturen har sammen med Zonen for Madkultur afholdt Skaldyrstopmøde med deltagere fra skaldyrsindustrien, detailhandlen, innovations­, forsknings­, oplevelses- og turismeerhvervene. Vidensdeling og efterfølgende idégenerering har dels betydet øget tilgængelighed af blåmuslinger og taskekrabber og dels dannet baggrund for Madkulturens videre arbejde med skaldyr. Madkulturen har udar- bejdet en vidensrapport specifikt om skaldyr med pointer og anbefalinger fra skaldyrspro- jektets første fase. Denne rapport udgør sammen med idékataloget et detaljeret videns- grundlag for en projektbeskrivelse for kommende projekter.

Partnere

Første del af Skaldyr fra Nordjylland blev gennemført med Zonen for Madkultur, Aalborg Universitet, VisitNordjylland og Nordic Food Lab. Anden del gennemføres med støtte fra Region Nordjylland. Det er målet at etablere en ny partnerskabskreds i andet halvår af 2013 til projektets sidste fase. 

Skaldyrskonference fra 2012

Indsigter

  • Danske forbrugere mangler kendskab til og viden om danske skaldyr.
  • Skaldyr er ikke tilgængelige og ikke synlige, der hvor de lever og landes.
  • Skaldyr benyttes ikke til branding og markedsføring af Nordjylland, selv om det er en unik mulighed. 

MENU