Gå til hovedindholdet

Økologi i offentlige køkkener

Økologi i offentlige køkkener

Økologiomlægning tager fart i de offentlige køkkener, og økologien kan være løftestang for kvalitetsudvikling af offentlige måltider og samtidig styrke miljøet og grøn vækst. Dette stiller krav til fødevareuddannelserne og behovet for dygtige køkkenprofessionelle med kompetencer og viden om økologi, forandring og bæredygtighed. Det offentlige fødevareindkøb sætter skub i afsætning af dansk økologi, og kvalificerede indkøbsaftaler er en forudsætning for succesfuld økologiomlægning i køkkenerne.

Madkulturen har udarbejdet en række vidensrapporter, kortlægninger og huser indsatsen Kloge Fødevareindkøb, som yder gratis rådgivning til offentlige indkøbere om økologisk fødevareindkøb og udbudsaftaler.

Kvalitativ undersøgelse af økologi i de offentlige køkkener

Mange offentlige køkkener er gået i gang med økologiomlægning, men pionerkommuner og hospitaler har allerede været i gang i mange år. Disse erfaringer er samlet i en undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Aalborg Universitet. Undersøgelsen bygger på interviews med mere end 40 økologiressourcepersoner i kommuner, på hospitaler og blandt omlægningskonsulenter. Arbejdet består af en større rapport med fokus på beslutningstagerniveauet, indkøb og udbud, køkkener og ledelse.Se link til undersøgelsen nedenfor.

Overblik over rapporter og forskning om økologiomlægning i offentlige køkkener

Økologiomlægning i de offentlige køkkener er et praksisfelt, men eksisterende dokumentation og forskning er blevet samlet i et vidensgrundlag for prioriteringer af politiske indsatser, udvikling af metoder til økologiomlægning og i undervisning på videregående uddannelser. Dette litteraturindblik har Aalborg Universitet samlet her. Linket findes herunder.

Mere økologi på skemaet i fødevareuddannelserne

Mere fokus på bæredygtighed og økologi i køkkenerne og fødevareproduktionen forudsætter at elever og studerende er klædt på til at arbejde med økologiske fødevarer og bæredygtige måltider. Derfor har Madkulturen udarbejdet en kortlægning af i hvilket omfang der undervises i økologi på fødevareuddannelserne samt hvordan der undervises i økologi på erhvervsuddannelserne, AMU, professionshøjskolerne og universiteter.

MENU