Gå til hovedindholdet

Madværksteder for ældre

Ældre dame laver mad

Madværksteder er en rehabiliterende aktivitet, hvor ældre på daghjem laver mad og spiser sammen. Aktiviteten giver ikke alene gode smagsoplevelser, men styrker også de ældres færdigheder i køkkenet og skaber nye fællesskaber.

Mange ældre, der benytter aktivitetscentrenes tilbud, står ikke længere selv for den daglige madlavning. På Madværksteder genoptages madlavningen i fællesskab. Det giver oplevelser med råvarer, madlavning og måltider, det kan inspirere til at genoptage madlavningen derhjemme, og det sætter gang i erindringer om færdigheder og dejlige måltider.

Madværksteder kan anvendes som redskab i den rehabiliterende indsats, hvor de ældre kan involveres i forberedelse og tilberedning af maden og måltidet i det omfang, det er muligt for dem.

For dem som stadig selv står for de daglige måltider, kan aktiviteten bidrage til at lysten til madlavning i eget hjem fastholdes og øges.

For dem som får maden bragt, kan Madværksteder være gode og meningsfulde oplevelser med mulighed for at bruge egne ressourcer og færdigheder i samvær med andre.

At lave mad og spise sammen er også et middel til at styrke sociale relationer. Det er en hyggelig anledning til at mødes, dele minder og måske endda prøve nye retter. Madværksteder kan eksempelvis være et nyttigt redskab i arbejdet med demente ældre, fordi mad og måltider er noget, demente ofte kan huske og indgå i samtale om.

Madværksteder for ældre

Fakta om projektet

BAGGRUND

Erfaringer fra Madværksteder i 2013-2015 viser, at:

  • Færdigheder i køkkenet kan styrkes, når man øver sig – uanset alder.
  • Mad og måltider kan skabe grobund for stærke fællesskaber blandt ældre.
  • Selv små evner i køkkenet kan opleves som et stort bidrag til et fælles måltid.
  • Mad vækker minder, og derfor er det en særligt god aktivitet i arbejdet med ældre med demens.

Forskning viser, at:

  • Madlavning og det at kunne opretholde færdighederne omkring tilberedningen opleves af mange ældre som væsentligt i forhold til at kunne udtrykke egen identitet (Sidenvall 2001).
  • At kunne mestre spisesituationen har stor betydning for de ældres livskvalitet og lyst til at spise, og en målrettet rehabiliterende indsats kan forbedre de ældres evne til at håndtere spisesituationen selv efter flere års vanskeligheder (Medin et al. 2010).
  • Det er kun ca. 1/4 af landets plejehjem, der arbejder med at inddrage de ældre i arbejdet med maden og måltiderne. Involveringen er ofte begrænset til at komme med ideer til menuplanlægning, at dække bord og være med i deltilberedning (Beck et al. 2006).

PUBLIKATIONER

Hent drejebog for Madværksteder for ældre her.

Hent opskrifter fra Madværksteder for ældre her.

Hent evaluering af Madværksteder for ældre 2013 her.

TID

I 2013 testede Roskilde Kommune og Madkulturen Madværksteder som et tilbud til ældre på fire daghjem. I 2015 er projektet blevet videreudviklet og gennemført på alle kommunens daghjem og desuden testet på en plejecenterafdeling.

For at sikre, at aktivitetsmedarbejderne er klædt på til at afholde Madværksteder, har de i denne omgang fulgt kurset Kulinarisk kørekort for aktivitetsmedarbejdere. Læs mere om Kulinarisk kørekort for aktivitetsmedarbejdere her.

PARTNERE

Roskilde Kommune.

MENU