Gå til hovedindholdet

Madkulturens projekter

Overskudsmad til skoler

Projektet undersøger, hvordan skoler aftager lokale supermarkeders overskudsmad til  glæde for kantinen og undervisningen.  

Mad og måltider i skolen og SFO’en

Mad- og måltidsguides skal give skolerne i Roskilde kommune inspiration til at sætte fokus på måltiderne i dagligdagen. 

Bedre måltider for hjemmeboende ældre i Roskilde Kommune

Projektet skal forbedre måltidet for hjemmeboende ældre, der får mad fra madservice, ved at uddanne chauffører fra Det Danske Madhus, og plejepersonalet i Roskilde Kommune.

Netværk for madfestivaler

Et nyt netværk samler madfestivaler og madevents. Netværkets flagskib er en mobil kogeskole, der skal ud på festivaler og gøre danskerne bedre i køkkenet.

MADmovers

Arla Foods får med 'MADmovers' 6. klasses elever over hele landet til at gentænke deres skolemad.

Efterskolernes køkkentjans

Efterskolernes køkkentjans skal give unge evner og lyst til at tage vare på mad, måltider, sig selv og hinanden.

Madtropperne 2017

På Madtropperne lærte 2.000 spejdere tricks til bedre lejrmad – og begejstringen var overvældende.

Netværk for innovations- og madkulturhuse

Netværk for innovations- og madkulturhuse er et nationalt netværk for de spændende initiativer i form af ’huse’ der allerede findes eller spirer rundt omkring i hele landet.

Madkamp

Madkamp styrker faget madkundskab. Vi udvikler undervisningsmaterialer, udbyder lærerkurser og afholder den årlige konkurrence ’DM i madkundskab’.

Madværksteder for børn

Madværksteder er en pædagogisk aktivitet, hvor børn og pædagoger i fællesskab tilbereder et sundt og velsmagende måltid. 

Projektet FoodJam

FoodJam

SuperBrugsen, Roskilde Festival og Madkulturen bød i juli 2017 for sjette år i træk velkommen til i det aktive folkekøkken, Roskilde Festivals største køkkenfest - FoodJam.

FoodJam med Ungdommens Røde Kors

Madkulturen og Ungdommens Røde Kors afprøver sammen FoodJam i en kontekst, hvor madglæden også kommer udsatte børn og unge til gavn.

Årets Lokale Vare 2016

Coop og Madkulturen uddeler Årets Lokale Vare 2016 til Danmarks bedste lokale fødevarer inden for kategorien tørvarer.

Det er for børn

Det er for børn sætter fokus på børneliv til forskellige tider. Projektet skal styrke Den Gamle Bys formidling for børn og invitere til dialog mellem generationer. 

Fremtidens Fødevareudd

Fremtidens fødevareudd.

De fødevarerettede erhvervsuddannelser har potentialet til at blive en spydspids for nye attraktive erhvervsuddannelser.

Food Careers

Food Careers er et nyt online karriereunivers, som skal styrke rekrutteringen til Danmarks landbrug-og fødevarebranche. 

Food Maker

Food Maker er et treårigt udviklingsprojekt i Aarhus kommune, hvor unge i fællesskab kan udvikle og afprøve deres kulinariske evner.

Projektet Kulinarisk Kørekort

Kulinarisk kørekort til detailhandlen

Kulinarisk Kørekort er et kursustilbud, som har til formål at give et nyt og anderledes syn på mad og måltider gennem formidling og pædagogisk arbejde.

Projektet Madværksteder for ældre

Madværksteder for ældre

Fire daghjem tester, hvordan mad og måltider kan være hjælp til selvhjælp og vejen til stærkere socialt fællesskab for de ældre.

Fødevarefortællingen

En fælles fortælling for den danske fødevareklynge skal styrke eksporten og derved danne grundlag for nye arbejdspladser i fødevaresektoren. 

Kulinarisk kørekort for aktivitetpersonale på daghjem

Kulinarisk Kørekort er et kursusforløb, der klæder aktivitetsmedarbejdere på til at tilberede mad sammen med ældre på daghjem.

Mad og læring i skolen

Madkulturen samarbejder med Roskilde kommune om at sætte mad og måltider på skemaet i kommunens skoler. 

Kloge Fødevareindkøb

Kloge Fødevareindkøb tilbyder rådgivning om økologi og lokale fødevarer til beslutningstagere, indkøbsansvarlige og køkkenansvarlige i kommuner, regioner og statslige organisationer.

Projektet Madtropperne

Madtropperne

I sand spejderånd udfordrede Madkulturen de danske spejderkorps på lejrmaden ved Spejdernes Lejr 2012

Projektet Skaldyr fra Nordjylland

Skaldyr fra Nordjylland

Danskerne spiser skaldyr mindre end én gang om måneden.

Økologi i off køkkener

Økologi i offentlige køkkener

Økologiomlægning tager fart i de offentlige køkkener, og økologien kan være løftestang for kvalitetsudvikling af offentlige måltider og samtidig styrke miljøet og grøn vækst.

Projektet SpisVel

SpisVel

Et bredere udbud samt større tilgængelighed af nøglehulsmærkede, velsmagende fast-food retter i den hverdagsprægede udespisning.

Projektet Smagsoplevelser

Smagsoplevelser

Projektet skal udvikle og afprøve koncepter til smagsoplevelser, ture, temapakker eller lignende sammen med aktører.

Projektet Flere ferske fisk

Flere ferske fisk

Målet er at få danskerne til at spise flere ferske fisk.  

Projektet Madlejr

MADlejr

Fremtidens madlejrskole integrerer skole og fritid, individ og fællesskab og skaber nye måder at lære på med mad og natur i centrum

Projektet Kommunepartnerskabet

Kommune-partnerskab

Madkulturen inviterer kommunerne til at opruste på madfronten. 

Godt købmandskab på fødevareområdet

Klæder kommunerne på til at agere som effektive og kvalitetsbevidste fødevareindkøbere.  

75-års fødselsdag

En anderledes, inspirerende og ikke mindst festlig social ramme for de forebyggende samtaler med kommunens ældre borgere. 

Projektet Skolehaver

Skolehaver

Skolehaven er et unikt læringsrum. Her foregår undervisning, leg og læring uden for de traditionelle rammer under åben himmel i grønne omgivelser.

MENU