Gå til hovedindholdet

Resultater

Evaluering af Madkamp

Madkamp 2013-2016 er blevet evalueret af Anne Marie Dahler og Helle Munkholm Davidsen fra Forskning & Udvikling på University College Lillebælt (UCL).
Evalueringsrapporten viser blandt andet, at:

  • Madkamp har ubetinget bidraget til at øge madkundskabsfagets status.
  • Madkampsdidaktikken virker i høj grad efter hensigten.
  • Madkamp har haft godklangbund blandt lærere, der ikke har været forvænt med efteruddannelse, og som helt overvejende har fundet stor inspiration ved at deltage i Madkamp.
  • 100 % af lærerne mener, at kurserne i 2015 i høj eller nogen grad rustede dem til øget variation i undervisningen.
  • 97 % af lærerne synes, at kurserne i 2015 i høj eller nogen grad rustede dem til at eksperimentere mere i undervisningen.

Læs den samlede evaluering her: Evaluering af Madkamp – DM i madkundskab

Forskning i madkundskab

Jacob Christensen, der er ph.d.-studerende ved UCL og Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), undersøger elevernes læringsmæssige udbytte af Madkamp i ph.d.-projektet 'Undervisning i mad og måltider med Madkamp – DM i madkundskab som genstandsfelt'.
Hans foreløbige konklusioner er, at:

  • Data indikerer, at der generelt er en positiv sammenhæng imellem intentionerne i projekt Madkamp og elevernes realiserede læringsudbytte.
  • Madkamp implicerer en didaktik, hvor innovation, elevdeltagelse og samarbejde kombineres. Denne undervisningsform er ny og ukendt for mange elever, og de tilkendegiver, at den bidrager positivt til deres motivation for faget madkundskab.
  • Størstedelen af de deltagende elever motiveres af den konkurrenceprægede undervisningsform, og elementet har en positiv effekt på elevernes læringsudbytte.
  • I samarbejde med projekt Smag for livet er der gennemført forskning, som påviser interessante sammenhænge imellem læring og oplevelsen af at arbejde med smag. Smag er et essentielt element i Madkamp, hvor deltagende elever har eksperimenteret og arbejdet med smag, hvilket i høj grad har bidraget til deres læring.

Ph.d.-afhandlingen indleveres februar 2017.

Opdateret 4. september 2016

MENU