Gå til hovedindholdet

Resultater

Forskning i Madkamp

I Madkamp lærer eleverne at smage og arbejde selvstændigt. Det er unikt i forhold til faget madkundskab i grundskolen, viser en ph.d.-afhandling. Blandt konklusionerne i afhandlingen er, at:

  • Madkamp øger elevernes læring i faget madkundskab.
  • Madkamp øger elevernes refleksion, hvilket styrker elevernes motivation for madkundskab og deres læring.
  • Kokurrenceelementet i Madkamp motiverer generelt set eleverne i undervisningen.
  • Smag er et essentielt element i Madkamp, hvor eleverne eksperimenterer og arbejder med smag, og det bidrager i høj grad til deres læring. Smag som didaktisk tilgang er undersøgt i samarbejde med projekt Smag for livet.

Jacob Højgaard Christensen er ph.d., og har fulgt Madkamp tæt i 3 år. Hans ph.d.-afhandling 'Et videnskabeligt didaktisk perspektiv på madkundskab i skolen med projekt Madkamp som genstandsfelt' blev offentliggjort i september 2017. Læs afhandlingen her.

Læs også interview med Jacob Højgaard Christensen her.

Evaluering af Madkamp

Madkamp 2013-2016 er blevet evalueret af Anne Marie Dahler og Helle Munkholm Davidsen fra Forskning & Udvikling på University College Lillebælt (UCL).
Evalueringsrapporten viser blandt andet, at:

  • Madkamp har ubetinget bidraget til at øge madkundskabsfagets status.
  • Madkampsdidaktikken virker i høj grad efter hensigten.
  • Madkamp har haft godklangbund blandt lærere, der ikke har været forvænt med efteruddannelse, og som helt overvejende har fundet stor inspiration ved at deltage i Madkamp.
  • 100 % af lærerne mener, at kurserne i 2015 i høj eller nogen grad rustede dem til øget variation i undervisningen.
  • 97 % af lærerne synes, at kurserne i 2015 i høj eller nogen grad rustede dem til at eksperimentere mere i undervisningen.

Læs den samlede evaluering her: Evaluering af Madkamp – DM i madkundskab

Opdateret 26. oktober 2017

MENU