Gå til hovedindholdet

Resultater

Forskning i madkundskab

Jacob Højgaard Christensen er ph.d., og har fulgt Madkamp tæt siden projektets start. D. 29. september 2017 modtog Jacob sit ph.d.-kandidatur på baggrund af afhandlingen 'Et videnskabeligt didaktisk perspektiv på madkundskab i skolen med projekt Madkamp som genstandsfelt'. Læs afhandlingen her.

Blandt konklusionerne i afhandlingen er, at:

  • Madkamp øger læringsudbyttet i faget madkundskab.
  • Madkamp øger elevernes refleksion, hvilket fastholder deres engagement og højner forventningerne til læringsudbyttet.
  • Kokurrenceelementet i Madkamp motiverer generelt set eleverne i undervisningen.
  • I samarbejde med projekt Smag for livet er der gennemført forskning, som påviser interessante sammenhænge imellem læring og oplevelsen af at arbejde med smag. Smag er et essentielt element i Madkamp, hvor deltagende elever har eksperimenteret og arbejdet med smag, hvilket i høj grad har bidraget til deres læring.

Evaluering af Madkamp

Madkamp 2013-2016 er blevet evalueret af Anne Marie Dahler og Helle Munkholm Davidsen fra Forskning & Udvikling på University College Lillebælt (UCL).
Evalueringsrapporten viser blandt andet, at:

  • Madkamp har ubetinget bidraget til at øge madkundskabsfagets status.
  • Madkampsdidaktikken virker i høj grad efter hensigten.
  • Madkamp har haft godklangbund blandt lærere, der ikke har været forvænt med efteruddannelse, og som helt overvejende har fundet stor inspiration ved at deltage i Madkamp.
  • 100 % af lærerne mener, at kurserne i 2015 i høj eller nogen grad rustede dem til øget variation i undervisningen.
  • 97 % af lærerne synes, at kurserne i 2015 i høj eller nogen grad rustede dem til at eksperimentere mere i undervisningen.

Læs den samlede evaluering her: Evaluering af Madkamp – DM i madkundskab

Opdateret 13. oktober 2017

MENU