Gå til hovedindholdet

Netværk for Madkundskab

Netværk for Madkundskab er et forum for alle, der arbejder med madkundskab. Her samles aktører på tværs af grundskolen, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, foreninger, myndigheder og organisationer om en fælles dagsorden: et styrket madkundskabsfag. Med netværket ønsker vi at skabe synergi mellem eksisterende projekter og iværksætte nye tiltag, der udvikler faget. Sammen har vi en bedre gennemslagskraft.

Madkamp er sekretariat for Netværk for madkundskab, som mødes 2-3 gange om året rundt omkring i landet. Netværket er åbent for alle, der ønsker at arbejde for et styrket madkundskab. Se mere eller Meld dig ind.

Kontakt projektleder for Madkamp Emma Ter-Borch: emma@madkulturen.dk, hvis du vil høre nærmere om netværket.

Manifest for madkundskab

I Netværk for madkundskab tror vi på, at tiden er moden til at madkundskabsfaget får en ny rolle i den danske grundskole. Vi ser et stort engagement, høj faglighed og masser af hjerteblod i madkundskabslokalerne rundt om i landet. Derfor har vi udviklet Manifest for madkundskab, der skal skabe opmærksomhed omkring fagets indhold og potentiale.

Med Manifest for madkundskab inviterer vi elever, lærere, forældre, skoleledere, forskere, fødevareerhvervet samt politikere og myndigheder til at samarbejde om at styrke madkundskab i grundskolen.

Vi vil arbejde for, at:

  • Madkundskab sætter eleverne i stand til at træffe begrundede valg.
  • Madkundskab bygger bro mellem skole, hjem og samfund.
  • Madkundskab bringer hoved, hænder og sanser i spil.
  • Madkundskab styrker samarbejdsevner, fællesskab og selvværd.
  • Madkundskab skaber rum for forskellighed og mangfoldighed.
  • Madkundskab vækker nysgerrighed, interesse og mod.
  • Madkundskab styrker elevernes kreativitet og innovationskraft.
  • Madkundskab handler om lyst, liv og død.
MENU