Gå til hovedindholdet

Madkamp

For et styrket madkundskab
Madkamp er sat i verden for at styrke madkundskab i skolen

Vi vil synliggøre fagets potentialer og vigtighed, så fremtidens generationer kan tage vare på eget forbrug og sundhed. Derfor kæmper vi for:

 • Madkundskab som et obligatorisk prøvefag.
 • Alle der underviser i madkundskab, skal være uddannede til det.
 • Undervisning i madkundskab fra 4.-9. klasse.

Det er af stor betydning, at børn lærer om gode måltidsvaner og får en maddannelse, så de kan udvikle sig til at blive krævende forbrugere. Det bidrager til en fortsat udvikling i kvaliteten af danske fødevarer.

- Esben Lunde Larsen, Miljø- og Fødevareminister (V)

For at opfylde disse målsætninger udvikler vi hvert år undervisningsmaterialer og udbyder lærerkurser for at inspirere og løfte kompetencerne hos landets madkundskabslærere. Derudover afholdes den årlige konkurrence ’DM i madkundskab’, hvor landets dygtigste madkundskabselever kæmper om titlen og æren som Danmarks bedste madkundskabshold. Madkamp er også stifter af ’Netværk for Madkundskab’, hvor landets vigtigste beslutningstagere mødes og diskuterer, hvordan vi fremmer opmærksomheden på faget.

Madkundskab er en håndgribelig måde at lære om mange forskellige fag - lige fra historieundervisning til matematik. Og så handler det om at bruge sine sanser og mærke efter. Det er en vigtig del af det at være menneske.

- Tobias Hamann, madkunstner

Resultater

Madkamp har eksisteret siden 2012, og har siden da:

 • Udviklet seks unikke undervisningsmaterialer.
 • Givet mere end 700 lærere et kompetenceløft.
 • Haft mere end 1500 elever gennem DM i madkundskab.
 • Samlet et netværk på mere end 650 medlemmer.

Men vi er slet ikke færdige endnu. Kampen fortsætter nemlig med ufortrøden kraft, hvor vi i den kommende tid fortsat kæmper for at styrke fagligheden, anerkendelsen og samarbejdet omkring faget i skolen, på læreruddannelserne og blandt beslutningstagere.

Madkamp - DM i Madkundskab 2016/2017 finale

Forskning

 • Madkamp har bidraget til at øge madkundskabsfagets status.
 • Madkamp øger elevernes læring, refleksion og motivation for faget madkundskab.
 • 100% af lærerne synes at lærerkurserne i høj eller nogen grad ruster dem rustede dem til øget variation i undervisningen.
 • 97% af lærerne synes, at lærerkurserne i høj eller nogen grad rustede dem til at eksperimentere mere i undervisningen.

Kilder: Evaluering af Madkamp og ph.d.-afhandling

Partnere

Madkamp støttes af Nordea-fonden. Madkamp udvikles og gennemføres af Madkulturen i samarbejde med professionshøjskolerne UCC, UCL, UCN, UCSYDVIA UC og PH Absalon samt skoler i hele landet.

Vil du vide mere?

www.madkamp.nu kan du læse meget mere om Madkamp. Her kan du også finde undervisningsmaterialer, tilmelde dig lærerkurser, søge madkundskabspuljen, melde dig ind i netværket, ansøge om deltagelse til DM i Madkundskab og meget mere.

Hvis du vil vide mere, så kontakt:

Georgie Maria Salanson Børsting Projektleder
MENU