Gå til hovedindholdet

Madkamp

For et styrket madkundskab

Madkamp er et fællesskab for madkundskab, der er sat i verden for at styrke faget. Med fokus på en eksperimenterende, innovativ og elevdeltagende tilgang vil Madkamp styrke elevernes interesse for mad og måltider, øge lærernes faglighed og udvikle faget i samarbejde med andre.

Faget madkundskab i grundskolen kan og skal meget mere, end tilfældet er i dag. Fagets muligheder og potentialer skal gøres mere synlige, fagligheden skal have større fokus, og begejstringen og glæden ved faget skal spredes. Det har Madkulturen og de øvrige partnere bag Madkamp arbejdet for siden 2012.

Madkamp består af en række delprojekter inden for tre fokusområder:

  • Forståelse og opbakning blandt beslutningstagere.
  • Kompetenceudvikling og begejstring blandt elever, lærere og studerende.
  • Netværk og videndeling blandt madkundskabsaktører.

Madkamp gennemfører eksempelvis lærerkurser, der styrker lærere fra hele landets faglighed og giver dem inspiration til variation i undervisningen. Projektet står bag DM i madkundskab, hvor landets dygtigste madkundskabselever konkurrerer om titlen som Danmarks bedste madkundskabshold. Og Madkamp er stifter af Netværk for madkundskab, der samler alle aktører på tværs om ét fælles mål, nemlig et styrket madkundskab.

Evalueringen af Madkamp 2013-2016 foretaget af UCL, Forskning & Udvikling, viser, at ”(…) Madkamp ubetinget har bidraget til at øge faget madkundskabs status.”

Men der er meget at gøre endnu. Derfor fortsætter Madkamp arbejdet med at styrke fagligheden, anerkendelsen og samarbejdet omkring faget madkundskab i grundskolen, på læreruddannelserne og blandt beslutningstagere.

Madkamp - DM i Madkundskab 2016/2017 finale

Baggrund

97 % af lærerne synes, at Madkamp lærerkurserne i 2015 i høj eller nogen grad rustede dem til at eksperimentere mere i undervisningen (Anne Marie Dahler & Helle Munkholm Davidsen, Evaluering af Madkamp, 2016).

Madkamp bygger på en didaktik, hvor innovation, elevdeltagelse og samarbejde kombineres. Tilgangen øger elevernes motivation for madkundskab og deres læring (Jacob Højgaard Christensen, ph.d.-afhandling 2017).

70,9 procent af madkundskabsundervisningen i folkeskolerne er i skoleåret 2015/2016 varetaget af en lærer med linjefag eller tilsvarende kompetencer i faget. Madkundskab er blandt de fag, hvor kompetencedækningen er øget mest det sidste år - 3,4 procentpoint (Undervisningsministeriet (UVM), Notat om kompetencedækning i folkeskolen 2015/2016, 2016).  

Tid

Madkamp har arbejdet for et styrket madkundskab siden 2012. Fra 2016-2019 er der fokus på konsolidering af projektet.

Partnere

Madkamp støttes af Nordea-fonden. Madkamp udvikles og gennemføres af Madkulturen i samarbejde med professionshøjskolerne UCC, UCL, UCN, UCSYDVIA UC og PH Absalon samt skoler i hele landet.

Vil du vide mere?

www.madkamp.nu kan du læse meget mere om Madkamp. Her kan du også finde undervisningsmaterialer, tilmelde dig lærerkurser, søge madkundskabspuljen, melde dig ind i netværket, ansøge om deltagelse til DM i Madkundskab og meget mere.

Kontakt

Emma Ter-Borch Projektleder
MENU