Gå til hovedindholdet

Mad og læring i skolen

Madkulturen samarbejder med Roskilde kommune om at sætte mad og måltider på skemaet i kommunens skoler. Dette sker ved en række initiativer, der tænker det pædagogiske og didaktiske arbejde med mad og måltider ind i elevernes hverdag. Det gælder både i læringssituationen, i spisepausen og i fritiden. 

Folkeskolereformens ønske om en mere varieret og længere skoledag skaber mulighed for at arbejde praktisk og anvendelsesorienteret med mad og måltider – både i det enkelte fag og på tværs af fagene.

Et øget fokus på mad og måltider i den konkrete undervisning vil kunne bidrage til at styrke trivslen samt til at nå det ambitiøse mål, om at alle skal blive så dygtige, som de kan.
Madkulturen oplever en stor glæde og motivation blandt eleverne, når de arbejder med mad og måltider, eksempelvis i projekter som Madkamp, Madværksteder og Madlejr. Én af forklaringerne på elevernes glæde er det sociale element samt den hverdagsgenkendelighed og umiddelbare relevans, der ligger i at arbejde med mad. Det gør det også let for læreren at målrette undervisningen til både de bogligt stærke og svage elever.

Derfor samarbejder Roskilde Kommune og Madkulturen om at:

  • Udvikle tværfagligt undervisningsmateriale, der kobler madkundskab og andre fag.
  • Fremme brugen af skolehaver og eventuelt oprette en skolefjern have.
  • Bruge mad og måltider i den understøttende undervisning.
  • Skabe mere optimale rammer for måltidspauserne. 
  • Udvikle undervisningsmateriale til madkundskabsfaget (se udviklet undervisningsmateriale her).

Initiativerne i Roskilde udvikles og kvalitetsikres i tæt samarbejde med kommunens forvaltning og en medarbejderdreven innovationsgruppe.

BAGGRUND
Den seneste skolebørnsundersøgelse (2010) viser, at 8-19% af børnene i 5., 7. og 9. klasse kun spiser frokost to dage om ugen. Det er bekymrende, at så mange elever ofte springer frokosten over i skolen, da det kan skyldes, at de i stedet spiser sig mætte i mere usunde alternativer. Det betyder, at de så mangler næringsstoffer til at klare eftermiddagens aktiviteter.

Erfaringer fra Madværksteder viser, at mad og måltider kan skabe grobund for stærke fællesskaber og at børn, får mod på at smage på nye råvarer og retter.

Deltagerne i Madværksteder oplever også, at succesoplevelser i køkkenet styrker selvværdet og kan give børn lyst til at give sig i kast med andre udfordringer.

Med hjælp fra kokkefaglige kan pædagoger og børn løfte kvaliteten inden for de ressourcemæssige rammer.

PARTNERE
Roskilde Kommune.

MENU