Gå til hovedindholdet

Kulinarisk kørekort til aktivitetspersonale på daghjem

Kulinarisk Kørekort er et kursusforløb, der klæder aktivitetsmedarbejdere på til at tilberede mad sammen med ældre på daghjem. Medarbejderne får bl.a. viden om smag, sæson, metodik, sanser og aldring, ældres madpræferencer samt rehabiliterende arbejde i køkkenet.

Aktivitetsmedarbejdere har et stort kendskab til de borgere, der kommer på lokalcentre og daghjem. Kulinarisk kørekort er derfor en overbygning til medarbejdernes faglighed og erfaringer med fokus på ældre, mad og måltider.

Kurset består af både teori og praktiske øvelser, som giver indsigt i:

  • Arbejdet med råvarer i sæson, tilberedningsmetoder, og hvordan man kan sammensætte et måltid, der tager hensyn til de ældres ønsker og madtraditioner.
  • Konsistens og grundsmage, og hvordan de skaber kontrast og balance i måltidet.
  • Ældres særlige ernæringsmæssige og funktionsrelaterede behov.
  • Planlægning og afvikling af rehabiliterende mad- og måltidsaktiviteter for ældre.

Som en del af forløbet vejledes medarbejderne på egen arbejdsplads af en underviser fra kurset. Det foregår ved, at medarbejderne arrangerer mad- og måltidsaktiviteter på deres daghjem med inspiration og støtte fra underviseren. Efter forløbet er medarbejderne rustede til at gennemføre aktiviteterne på egen hånd.

Se video om Kulinarisk kørekort for aktivitetsmedarbejdere på daghjem

BAGGRUND

Erfaringer fra Kulinarisk kørekort for aktivitetsmedarbejdere i 2015 viser, at:

  • Kurset giver medarbejderne en bevidsthed om ældres forskellige forhold til mad – deres behov og præferencer.
  • Kurset giver medarbejderne viden om smagssammensætninger, tilberedning og råvarer. En viden de også gør brug af derhjemme.
  • Kurset kobler medarbejdernes faglighed med en sanselig tilgang til mad og måltider.

Forskning viser, at:

  • Madlavning og det at kunne opretholde færdighederne omkring tilberedningen opleves af mange ældre som væsentligt i forhold til at kunne udtrykke egen identitet (Sidenvall 2001).
  • At kunne mestre spisesituationen har stor betydning for de ældres livskvalitet og lyst til at spise, og en målrettet rehabiliterende indsats kan forbedre de ældres evne til at håndtere spisesituationen selv efter flere års vanskeligheder (Medin et al. 2010).
  • Det er kun ca. 1/4 af landets plejehjem, der arbejder med at inddrage de ældre i arbejdet med maden og måltiderne. Involveringen er ofte begrænset til at komme med ideer til menuplanlægning, at dække bord og være med i deltilberedning (Beck et al. 2006).

 PUBLIKATIONER

Der er udviklet kursusmateriale til Kulinarisk Kørekort for aktivitetsmedarbejdere. Kontakt Madkulturen for mere information (se kontaktinfo længere nede på denne side).

TID

I 2015 har Madkulturen og Roskilde Kommune i samarbejde afprøvet kursusforløbet Kulinarisk Kørekort til udvalgte medarbejdere fra alle kommunens daghjem og en enkelt plejecenterafdeling.
Målet med forløbet var at klæde kursisterne på til at kunne afholde aktiviteten Madværksteder. Læs mere om Madværksteder for ældre her.  

PARTNERE

Roskilde Kommune.

Vil du vide mere?

MENU