Gå til hovedindholdet

Kommunepartnerskabet

Kommunepartnerskabet

I Danmark serveres der dagligt 800.000 måltider tilberedt i offentlige køkkener og de offentlige fødevareindkøb summer op i 4 mia. kr. hvert år. Med det omfang er der et stort potentiale i at gentænke, kvalificere og udvikle mad og måltider i det offentlige.

Madkulturen inviterer ambitiøse kommuner til at indgå i et partnerskab. I får ny inspiration, innovative løsninger og viden, og viser samtidig vejen for alle kommuners mad- og måltidspraksis. 

Der er mulighed for samarbejde i fire forskellige arbejdsgrupper, som du kan læse mere om her.  

Lokale fødevarer

Fokus: Lokale fødevarer og en kortlægning af maddistrikter i Danmark kan være springbræt for en styrkelse af lokal identitet, understøtte lokal markedsføring og styrke innovativ, lokal smagsudvikling og produktion med fokus på kommunale fødevareindkøb, etablering af fødevarehubs, nye måltider og måltidsoplevelser og lokalt engagement.

Relevant for udviklingschefer, kommunale erhvervs- og erhvervscenterfolk og udviklingskonsulenter på erhvervsområdet.

Mad og læring i skolen 

Mad og læring i skolen tager afsæt i folkeskolereformen, og mulighederne for hvordan et sundt og nærende måltid danner udgangspunkt for lighed blandt kommunens elever i forhold til læringsudbyttet.

Relevant for skolechefer, skoleledere, faglærere og pædagoger, udviklingskonsulenter på skoleområdet og kommunale køkkenledere.

Ældremad og madfællesskaber

Vi arbejder med koblingen mellem mad og måltider, forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering inden for ældresektoren. Målet er størst mulig velfærdsmæssige, sundhedsmæssige og økonomiske effekter af kulinarisk attraktiv og nærende mad med gode fysiske og sociale rammer for måltider til ældre.

Relevant for ældrechefer, sundhedschefer, ledere af plejehjem, hjemmepleje og madservice, udviklingskonsulenter på forvaltningsniveau, kommunale køkkenledere og relevante frivillige foreninger

Politik og strategi omkring fødevarer, mad og måltider

Arbejdsgruppen sætter fokus på at styrke den enkelte kommune i at sætte mad og måltider på dagsordenen og sikre de strukturelle rammer – herunder politikudvikling på området. En fælles ramme for mad og måltider er vigtig i arbejdet med at kunne synliggøre visionen og følge kvaliteten og effekterne af arbejdet.  

Relevant for kommunaldirektører, erhvervschefer, sundhedschefer, direktionskonsulenter og relevante udviklingskonsulenter på forvaltningsniveau 

Hvad vil det sige med partnerskabet?

Siden 2013 har seks kommuner og Madkulturen samarbejdet om at gå nye veje på mad- og måltidsområdet. Partnerskabet er en unik platform for at arbejde strategisk med at skabe mest mulig værdi ud af mad og måltider.  

Med partnerskabet får I adgang til et bredt netværk af praktikere, forskere og andre nøgleaktører på mad og måltidsområdet, samtidig med at vi i samarbejdet hver især byder ind med arbejdskraft, egne erfaringer og viden. Ambitionen er, at der udvikles mindst to projekter og to fondsansøgninger pr. år.  

Hvordan fungerer det?

Hver arbejdsgruppe er base for netværk, videndeling og inspiration, samt projekt – og konceptudvikling. Løsninger afprøves lokalt, og der udvikles projekter. 

Hver arbejdsgruppe afholder to heldags-temamøder om året med dagsaktuelle inspirationsoplæg fra nøgleaktører på området, som kan fører til nye innovative løsninger på mad og måltidsområdet. 

Ud over de otte møder i arbejdsgrupperne, inviteres I til ét årligt topmøde, to særlige arrangementer og to styregruppemøder. Madkulturen står for styregruppemøderne. De særlige arrangementer går på skift hos kommunerne. 

Pris 

I kan vælge at deltage som fuld partnerkommune, med deltagelse i alle fire arbejdsgrupper. 

Det koster 275.000 kr. 

Hvis I blot ønsker at deltage i én arbejdsgruppe, koster det 100.000 kr. 

(Angivne beløb er ex moms) 

Se kontorchef fra KL Christian Harsløf udtale sig om mad og måltider - og bakke op om vigtigheden af kommunepartnerskabet:

MENU