Gå til hovedindholdet

Baggrund

 

Rådgivning om økologiske og lokale offentlige fødevareindkøb 
Kloge Fødevareindkøb hører under Miljø- og Fødevareministeriet, og Madkulturen har varetaget projektledelsen i 2013-2016. 

Baggrunden for indsatsen var, at mange kommuner og regioner var i gang med at indføre mere økologi og flere lokale fødevarer i køkkenerne eller havde visionen om det. De efterlyste rådgivning og videndeling om, hvordan omlægning til økologi ville påvirke deres næste fødevareudbud. Projektet blev finansieret med 12,4 mio. kr. fra puljen til grøn vækst.  

I 2013 købte det offentlige for fire mia. kr. fødevarer til måltider på blandt andet børnehaver, plejehjem, sygehuse, døgninstitutioner, forsvar og fængsler. Det var en betragtelig andel af det samlede cateringmarked, hvorfor regeringen mente, at det offentlige burde gå foran i omlægningen til økologi. Indsatsen var samtidig et led i at sikre vækst i landdistrikterne, hvor en stor del af arbejdspladserne er forankret i fødevareerhvervet. Kloge Fødevareindkøb har arbejdet for at sikre at de offentlige indkøbsaftaler for fødevarer kunne understøtte denne udvikling.

Københavns Madhus blev valgt til leverandør af rådgivningen, ligesom de stod for udviklingen af værktøjerne, der skal gøre Kloge Fødevareindkøb nemmere.

Se de guides, vejledninger og værktøjer her: www.klogefødevareindkøb.dk.

MENU