Gå til hovedindholdet

Godt købmandskab på fødevareområdet

Lokale fødevarer i offentligt indkøb

Ringkøbing-Skjern og Roskilde Kommune ønsker flere lokale råvarer i de offentlige køkkener. Derfor afprøver de to kommuner nu nye innovative fødevareudbud, som skal øge andelen af lokale fødevarer, styrke det lokale fødevareerhverv og sikre flere lokale råvarer på tallerkenen på kommunernes plejehjem og hos hjemmeboende ældre.

For første gang i Danmark vil to kommuner i 2015 afprøve nye typer fødevareudbud, som inden for reglerne i EU’s udbudslov kan øge indkøbet af lokale fødevarer. Ringkøbing-Skjern og Roskilde Kommuner er gået sammen med Madkulturen om at udvikle og afprøve, hvordan der kan komme flere lokale fødevarer i kommunens køkkener.

I første del af ’Godt Købmandsskab’-projektet er der afsøgt, hvilke udbudsjuridiske muligheder der findes, for at kommuner inden for reglerne kan efterspørge lokale fødevarer. I gennem andet halvår af 2015 vil kommunerne gennemføre og afprøve de nye typer fødevareudbud. Udbuddene kommer til at omfatte den samlede indkøbsvolumen i de udvalgte køkkener og vil skabe en model for, hvordan indkøbsafdelinger i andre kommuner kan arbejde med sortimenter, sæsoner og lokale leverandører.

Der er potentiale for flere lokale råvarer i offentlige udbud:

  • Brug af funktionskrav i fødevareudbud kan fremme øget indkøb af lokale fødevarer.
  • Deludbud på råvarer eller råvaregrupper kan øge mulighederne for flere lokale fødevarer og højere kvalitet gennem specialiserede leverandører.
  • Brug af delydelsesreglen kan medvirke til at modne lokale producenter og gøre dem klar til at håndtere større offentlige udbud.

BAGGRUND

  • Hvert år køber det offentlige fødevarer for ca. 4 mia. kr.
  • De offentlige køkkener kan spille en væsentlig rolle for at understøtte ny udvikling på fødevaremarkedet.
  • Danskerne er positivt indstillede over for lokal mad. Inden for det seneste år har seks ud af ti danske forbrugere bevidst valgt at købe en fødevare fra en mindre fødevareproducent, der ligger inden for en radius af 30 kilometer fra deres bopæl.

TID
August 2014-december 2015

PARTNERE
Godt Købmandsskab er et samarbejdsprojekt mellem Ringkøbing-Skjern Kommune, Roskilde Kommune og Madkulturen. Projektet er finansieret af Markedsmodningsfonden.

MENU