Gå til hovedindholdet

Fremtidens Fødevareuddannelser

Fremtidens Fødevareuddannelser

Flere, dygtigere og mere motiverede unge til fødevareuddannelserne er afgørende, hvis Danmark fortsat skal leve af at eksportere fødevarer. Derfor samarbejder Madkulturen med en række nøglepartnere fra landbrug og fødevareindustrien, mad- og måltidsektoren og alle relevante uddannelsesinstitutioner. 

Fremtidens Fødevareuddannelser er en indsats, der samler aktører med det formål at styrke fødevareuddannelserne og løfte branchens image blandt kommende talenter. Unge skal opleve, hvad en fødevareuddannelse er, og hvilke spændende jobmuligheder, der er i fødevarebranchen, hvor særligt de tekniske fødevareuddannelser har behov for at tiltrække talenter.

Fødevareuddannelserne er vigtige, hvis Danmark fortsat skal være en fødevareproducerende nation, der uddanner madhåndværkere, madformidlere og fødevareeksperter, som kan sikre produktion og udvikling af fødevarer samt velsmagende og sunde måltider. Kvalitetsfødevarer med fokus på bæredygtighed, sundhed, ressourceeffektivitet samt fødevarehygiejne kræver stærke kompetencer, hvis vi fortsat skal sikre Danmarks konkurrencefordele på det globale fødevaremarked. Alt dette lykkes kun ved at styrke dialogen mellem de partner, der findes inden for branchen. Derfor kobler Madkulturen relevante aktører på området og afholder bl.a. en faglig seminar til efteråret, hvor centrale emner diskuteres på tværs af aktører inden for fødevareuddannelser, virksomheder og interesseorganisationer.

Video: Eksempel på en anderledes tilgang til fokus på fødevareuddannelserne

Som en del af arbejdet med Fremtidens Fødevareuddannelser og udledt heraf: Food Careers har Madkulturen skabt et spil målrettet de ældste klasser i folkeskolerne, hvor de på en legende og involverende måde kan blive klogere på, hvad fødevarebranchen byder på af uddannelse- og karrieremuligheder. Grundlaget for dette spil blev til gennem en workshop, hvor unge mennesker fra forskellige grene og uddannelsesniveauer i fødevarebranchen (enten i gang med en fødevarerelateret uddannelse eller nyuddannet) mødtes og i fællesskab udarbejdede idéer til, hvad man kunne slå på for at fange de unge. Blandt andet inspireret af deres egne oplevelser og, hvordan de selv fandt vej ind i fødevarebranchen.

BAGGRUND

Fremtidens fødevareuddannelser er en indsats, der blandt andet har afsæt i Regeringens ”Vækstplan for Fødevarer”. Formålet er at medvirke til at kunne fastholde og udvikle Danmarks internationale konkurrenceevne og samtidig fastholde vigtige arbejdspladser i Danmark.

De danske fødevarevirksomheder, har ifølge L&F ”ofte eller jævnligt” problemer med at rekruttere faglært arbejdskraft. En udvikling som ifølge konjunkturmålingen kun vil blive forstærket yderligere i de kommende år.

Det er et alvorligt problem for fødevareindustrien, at de unge vælger de tekniske uddannelser fra og strengt nødvendigt med en indsats, som sikrer flere, dygtigere og mere målrettede medarbejdere til sektoren.

I de kommende år er ungdomsårgangene små, hvilket giver rift om at få de unge til at vælge de fødevarerelaterede uddannelser. 

TID
2015

PARTNERE
Dansk Industri, Danske Slagtermestre, Fødevareforbundet – NNF, Kost- og Ernæringsforbundet, HORESTA, Landbrug & Fødevarer, 3F, Dansk Erhverv samt Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Erhvervs- og Vækstministeriet.

MENU