Gå til hovedindholdet

Kulinariske vejledere

Stor tilfredshed blandt kulinariske vejledere

De kulinariske vejledere på FoodJam har i den nyeste evaluering givet mange positive tilkendegivelser omkring konceptet. 97 % vil anbefale det til andre. 

De kulinariske vejledere, som deltog ved FoodJam 2015, udtrykker stor tilfredshed med hele forløbet. 97 % af de frivillige vejledere vil anbefale andre at blive vejleder.

Som kulinarisk vejleder tager man først et todages kursus, det såkaldte Kulinariske Kørekort, hvorefter man rådgiver, vejleder og formidler i praksis til andre unge i FoodJam-teltet. 

Fra ung til yngre
De kulinariske vejledere er i gennemsnit 27-årige madinteresserede unge, som får nye kulinariske kompetencer. Festivalgæsterne, som i gennemsnit er nogle år yngre, får vejledning og rådgivning til deres FoodJam session, og der foregår en erfaringsudveksling mellem ung og yngre, som begge parter lærer meget af, viser evalueringsrapporten fra FoodJam 2015.

Rapporten viser samtidig, at de kulinariske vejledere i særpræget grad får kompetencer og erfaringer med vejledning og formidling gennem forløbet med FoodJam, som de kan bruge i deres uddannelse, på arbejdet eller som frivillig andre steder. 

Frivillige kulinariske vejledere i topform
Ved FoodJam 2015 var der omkring 100 kulinariske vejledere, og det kan blive dig i 2016. Hold øje med vores tilmeldingssite, som åbner i foråret 2016. Du skal være hurtig. 

Fakta

Du kan hente evalueringsrapporten fra FoodJam 2015 her.

Fakta fra FoodJam 2015

97 % af de adspurgte kulinariske vejledere vil sandsynligvis anbefale andre at blive kulinariske vejledere
3 ud af 4 vejledere får ny viden om madlavningsteknikker, tilsmagning og nye råvarer
92 % af vejlederne har i høj eller nogen grad lyst til at dele ud af deres erfaringer med mad og madlavning efter kurset ”Kulinarisk Kørekort”.

Baggrund

De 16-24-årige befinder sig et sted i livet, hvor de ikke længere kan trække på familiens mad, og hvor de som noget nyt skal prioritere økonomi til mad – ofte ud af et begrænset budget.
18 % af de 18-24-årige spiser aftensmad alene 5 dage om ugen eller mere. Kilde: Madindeks, baseret på surveydata fra YouGov.
30 % af de 18-24-årige kan partere en kylling. 56 % af hele befolkningen kan. Kilde: Madindeks, baseret på surveydata fra MAPP.  

MENU