Gå til hovedindholdet

FoodJam med Ungdommens Røde Kors

Madkulturen og Ungdommens Røde Kors er gået sammen om at afprøve FoodJam i en kontekst, hvor madglæden også kommer udsatte børn og unge til gavn. Derfor flytter det legende folkekøkken-koncept fra Roskilde Festival ud i Ungdommens Røde Kors’ klubber.

Udsatte børn og unge har ikke brug for mere information eller yderligere pres, men et frirum, hvor de føler, at de hører til og indgår i meningsfulde fællesskaber.
FoodJam tilbyder en kulinarisk legeplads, hvor de unge kan skabe noget sammen og samtidig styrke deres kompetencer i hverdagen.

I forlængelse af Roskilde Festival afprøves FoodJam-konceptet i klubber i Ungdommens Røde Kors, hvor de unge laver mad og spiser sammen. Deltagerne forbereder og tilbereder måltider som en involverende og legende aktivitet, afsluttende med måltider i fællesskab. Dermed bliver det rent praktiske behov for at få mad på bordet til en fælles oplevelse med kulinarisk læring for børn og unge.

Gennem afholdelse af kursus for de frivillige i klubberne og udvikling af en håndbog med inspiration og gode råd, klædes de frivillige på til at arrangere klub-FoodJam på egen hånd. At lave mad sammen med både nye og gamle venner, giver børn og unge i klubberne mulighed for at udvikle deres evner i køkkenet, men også et frirum, som de ellers ikke har adgang til andre steder.

Du kan læse mere om FoodJam på Roskilde Festival her.

Baggrund

De børn og unge, som kommer i Ungdommens Røde Kors’ klubber, oplever typisk ensomhed, rodløshed eller andre problematikker i deres hverdag.

Mere end hver tiende unge har en større eller mindre ensomhedsproblematik inde på livet. 39 % af de ensomme forbinder deres ensomhedsfølelse med, at de mangler selvtillid og føler ikke, at de duer til noget (CEFU 2010). Indkøb og madlavning bliver til udfordrende opgaver.

98 % af deltagerne på FoodJam 2015 ville anbefale andre at foodjamme (Evaluering af FoodJam 2015).

Tid

August 2016 – april 2017.

Partnere

Ungdommens Røde Kors og Madkulturen. Projektet er støttet af Foreningen Roskilde Festival.

MENU