Gå til hovedindholdet

Food Maker

Food Maker er et tre-årigt (2015-2017) udviklingsprojekt i Aarhus kommune. Food Maker er på den ene side et meget enkelt projekt: Det handler om at skabe bedre måltidsvaner for unge i alderen 16 – 28 år. På den anden side handler det om meget mere: Når unge i fællesskab laver og spiser mad, så udvikles deres glæde og lyst til at udforske madlavningens univers.

Food Maker er forankret i Folkesundhed Aarhus i Aarhus Kommune. Food Maker projektet er støttet af Nordea-fonden og arbejder i samarbejde med Madkulturen.

Food Maker handler om madglæde og fællesskab, hvor unge med udgangspunkt i disse nøgleord udvikler deres madlavningskompetencer og skaber derved bedre måltidsvaner.

Food Makers hypotese er, at når unge – i et fællesskab og med nydelse som omdrejningspunkt – deltager aktivt i madlavning, udvikles deres lyst og evne til selv at lave mad. Food Maker tror på, at vi gennem madlavning bliver mere bevidste om, hvad vi spiser. Vores formodning er derfor, at en øget glæde ved at lave og indtage mad sammenlagt med den kompetence, det er at lave maden, er med til at unge opnår bedre måltidsvaner. Visionen for Food Maker er således at udvide den dyrkelse af fællesskab og nydelse, som i forvejen findes blandt unge, til at omfatte fællesskab om madlavning og det at nyde måltider sammen. Dette til gavn for de unges sundhed i en bred forstand.

Food Maker ønsker at gentænke den kommunale indsats på måltidsområdet over for en bred, ung målgruppe. Det betyder bl.a., at Food Maker er for alle unge i aldersgruppen. I stedet for kampagner, der med let løftet pegefinger fortæller, hvordan man bør leve sundere, tager Food Maker afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om inddragelse af unge, tendenser fra maker-kulturen og inspiration fra Madkulturens FoodJam. I Food Maker har de unge mulighed for at skabe i fællesskab uden andre forudsætninger end, at de er unge og gerne vil være med. De er med til at forme og skabe projektet, fordi det primært er unge selv, der udvikler og afvikler madevents for andre unge.

Se mere om Food Maker på www.foodmaker.dk eller på Food Makers Facebookside.

Food Maker henvender sig til en målgruppe, som er i gang med at forme deres selvstændige livsbane – og som statistisk set spiser mindre sundt end befolkningen i gennemsnit. Og netop fremtidens genration er et prioriteret fokusområde for Madkulturen.

Erfaringerne fra Food Maker bliver brugt til at udvikle en ny tilgang for at arbejde med unges sundhed og trivsel i et folkesundhedsperspektiv, der deles med interesserede kommuner og aktører.

BAGGRUND

I Danmark generelt, og særlig i Aarhus Kommune, er en stor del af befolkningen unge, som er flyttet hjemmefra, men som endnu ikke har stiftet familie. De befinder sig i en periode af deres liv, hvor de skal begynde at tage ansvar for valg af mad- og måltidsvaner, og de danner varige vaner.

Den kommunale indsats for at skabe bedre mad- og måltidsvaner blandt unge som bred målgruppe har hidtil været præget af kampagner og formidling af viden om kost og ernæring. Men i forlængelse af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at inddrage unge ønsker Food Maker projektet at gentænkte den traditionelle indsats.

Forskning viser, at unge gerne vil leve sundere, men at de vægter deres sociale liv og det at have det sjovt højere. En undersøgelse af unges madkultur viser desuden, at unge oplever, at de mangler handlekompetencer til at lave den mad, de ønsker. Der findes forskellige individuelle motivationer for at lave sin egen mad. Aktuel forskning understreger, at det blandt de unge er fællesskabet og det sociale aspekt ved at spise sammen, som er den primære motivationsfaktor.

Food Maker ønsker at motivere unge til at opbygge handlekompetencer og i længden opnå bedre måltidsvaner. Det gør vi i praksis med afsæt i tendenser fra maker-kulturen, hvor essensen er at kaste sig ud i at skabe noget med egne hænder, ud fra den grundtanke, at alle kan skabe uden de store forudsætninger. Food Maker handler derfor om, at de unge skal have ”hands on” eller rettere: ”fingrene i dejen” - og på den måde opnå læring gennem aktiv deltagelse.

PARTNERE

Folkesundhed Aarhus, Aarhus Kommune og Nordea-fonden.

 

MENU