Gå til hovedindholdet

Fødevarefortællingen

Med overskriften ‘Finding a Better Way – The Danish Way’ indkapsler Fødevarefortællingen den danske fødevareklynges DNA. Fødevarefortællingen skal styrke den danske fødevareklynges nationale sammenhængskraft og internationale markedsføring.

Dansk fødevareproduktion skal være verdenskendt for vores styrkepositioner, så vi kan veksle de globale muligheder på fødevareområdet til vækst og arbejdspladser i Danmark.

Fødevarefortællingen skal styrke den internationale markedsføring af dansk fødevareerhverv og skabe større fokus på branchen som et attraktivt erhverv. Dermed vil det også blive lettere at tiltrække og fastholde arbejdskraft med de rette kompetencer.

 

Fødevarefortællingen er udviklet af en styregruppe med bred repræsentation fra fødevareklyngen, som Madkulturen og Food har været sekretariat for. På baggrund af et omfattende analysemateriale og en bred involvering af fødevareerhvervet, forskningsverdenen og relevante organisationer har styregruppen defineret, hvad der særligt kendetegner den danske fødevareklynge.

Hent brochure om Fødevarefortællingen her

Den fælles fødevarefortælling er et initiativ i regeringens Vækstplan for fødevarer, som blev vedtaget i et bredt politisk forlig i foråret 2014.

Projektet blev ledet af en styregruppe med repræsentanter fra erhvervet. Se hvem her.
Food Organisation of Denmark og Madkulturen varetog sekretariatet under tilblivelsen af Fødevarefortællingen.


Læs mere om Fødevarefortællingen på www.fødevarefortællingen.dk.

 

Nyoprettet fødevarepartnerskab bærer Fødevarefortællingen videre

Der er etableret et nyt Fødevarepartnerskab, som med udgangspunkt i Fødevarefortællingen skal arbejde for at skabe en ny og toneangivende dimension i udviklingen af hele den danske fødevareklynge og herigennem globalt at profilere Danmark som ledende fødevareland. Fødevarepartnerskabet etableres med finansiering fra Fødevare- og Landbrugspakken samt private bidrag gennem et bredt udsnit af den danske fødevareklynge.

Læs mere om Fødevarepartnerskabet her.

Finding a Better Way
- The Danish Way

Den danske fødevareklynge omfatter en bred skare af primær producenter, virksomheder og vidensinstitutioner, men én ambition samler alle: 
Vi er enige om altid at finde bedre løsninger.
Vi arbejder tæt sammen med vores kunder verden over for at forstå deres behov, hvordan de definerer kvalitet - og hvordan den definition er under stadig forandring. Den indsigt, vi opnår, bruger vi til at udvikle nye løsninger, der hæver kvaliteten - igen og igen - for at gøre mad sikrere, sundere, mere velsmagende og mere tilgængelig. Ved at sætte barren stadigt højere kan vi forbedre vores markedsposition.
Men det handler ikke kun om at sælge mere på den korte bane. Ved at skabe forbedringer i dag, kan vi også skabe bedre løsninger på den lange bane og øge bæredygtigheden for at skabe en bedre fremtid. 

Det er 'Finding a Better Way - The Danish Way'.

Læs mere på www.foedevarefortaellingen.dk.

Læs pressemeddelelsen om arbejdet med En fælles fortælling fra Erhvervs- og Vækstministeriet: www.evm.dk.

MENU