Gå til hovedindholdet

Efterskolernes køkkentjans

Efterskolernes køkkentjans skal give unge evner, lyst og mod til at tage vare på mad, måltider, sig selv og hinanden.

Projektet er støttet af Nordea-fonden og er et samarbejde mellem Efterskoleforeningen og Madkulturen.

Med Efterskolernes køkkentjans vil vi sætte fuldt blus under efterskolernes køkken-praksisser, så efterskolerne prioriterer elevernes køkkentjanser lige så højt som den øvrige undervisning. Køkkenets potentiale som pædagogisk madlæringsrum skal udnyttes til fulde; for viden og færdigheder inden for mad og måltider styrker fællesskaber og unges livsduelighed.

Formålet er at give efterskoleelever øget viden om mad og måltider, håndværksmæssige køkkenfærdigheder og interesse for mad. Projektet skal bidrage til de unges maddannelse og i deres rejse mod at kunne stå på egne ben og tage vare på andre.

Grundlæggende set, handler det om det gode liv: hvis du selv kan lave mad, kan du tage vare på din egen og andres sundhed.

Baggrund

Efterskolerne er det perfekte sted at møde de unge fra alle samfundslag og påvirke deres syn på, viden om, og ikke mindst glæde ved at lave mad.

Hvert år starter mere end en fjerdedel af en årgang, nemlig 28.000 unge, på en af landets 245 efterskoler. Efterskolelivet repræsenterer et år i de unges liv, hvor de for første gang står på egne ben, og hvor de tilegner sig færdigheder, som bidrager til, at de kan mestre eget liv og tage vare på andre.

Mange af de unge, som starter på efterskole, har som resten af Danmarks unge mangelfuld viden om mad og begrænsede håndværksmæssige køkkenfærdigheder. Uden viden om og kompetencer til at lave mad, er de unges livsduelighed og mulighed for at tage bevidste og kvalificerede valg udfordrede. Det er deres livskvalitet og sundhed, der er på spil.

Når man går på efterskole, har man flere obligatoriske ‘tjanser’, som for eksempel køkkentjansen. En køkkentjans på en efterskole er typisk en eller to uger i løbet af skoleåret, hvor hver elev, sammen med andre elever og køkkenmedarbejderne, tilbereder og serverer maden, vasker op og gør rent i køkkenet.

Efterskolerne er et godt sted at præge de unge og give dem mange gode erfaringer med mad og måltider, da de er der et helt skoleår. Efterskolerne rummer en helt unik mulighed for at give unge køkkenkompetencer for livet. Efterskolen tilbyder et intensivt læringsmiljø, fordi eleverne er på skolen 24/7 i op til 42 uger. Det giver selvsagt mange timer til at lære, og tid til at praksisser kan gentages, fejle og øves igen. Der er tid til både at gå i dybden og åbne elevernes horisonter for nye ting.

Fakta om projektet

Efterskolernes køkkentjans er et partnerskab mellem Efterskoleforeningen og Madkulturen, som er støttet af Nordea-fonden. Projektet består af en udviklingsfase og tre årlige forløb, hvor i alt 64 efterskoler, 92 køkkenmedarbejdere og 6400 elever får redskaber, vejledning og ny viden til at arbejde med køkkentjansen. Skolerne skal selv søge om deltagelse, og vil blive fordelt efter regioner. 

Opdateret 25. januar 2018

MENU