Gå til hovedindholdet

75-års fødselsdag

Fødselsdagskonceptet, der er udviklet af Kommunepartnerskabet, vender kommunens og borgerens rolle på hovedet og gør forebyggende hjemmebesøg til en festlig begivenhed, hvor borgeren i stedet for en-til-en-samtale i hjemmet, når de er fyldt 75, inviteres til fælles fødselsdag, hvor byrådet serverer! Således kan den lovpligtige forebyggelsessamtale med kommunens ældre blive til en dag med kaffe, kage og hyggeligt samvær med andre borgere. Socialt samvær, som for mange ældre kan være det, de har allermest brug for.

Vellykket test i Ringkøbing-Skjern Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune var den første kommune i Kommunepartnerskabet, der testede fødselsdagskonceptet, og det blev en stor succes. Der blev i foråret 2014 afholdt fem arrangementer, og det var håbet, at der ville tilmelde sig ca. 100 deltagere fordelt over hele ugen. Det håb blev indfriet – pr. dag!

Den overvældende interesse for arrangementerne betød, at man til sidst måtte lukke for tilmeldingen, fordi der simpelthen ikke var plads til flere ved de veldækkede borde.

”Der har været mindst 500 deltagere i alt”, fortalte en glad cheføkonoma og kostfaglig konsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune, Lone Fløe. Hun kunne således konstatere, at kommunen havde været i kontakt med mange flere af de plus 75-årige, end man ellers kunne få fat i via en-til-en-samtalerne.

Det viser, at der er brug for denne type arrangement. 

”Det, vi kunne høre, når vi spurgte direkte, var, at de ældre har meget mere brug for det her end en samtale i hjemmet, hvor de har ’godt gang i livet’. De føler ikke, de har brug for hjemmebesøgene. Samtidig bliver det nemmere for dem at opsøge hjælpen nu – såfremt de skulle få brug for den – fordi de til arrangementet har fået samme informationer, som de ville have fået ved hjemmebesøgene”, forklarer Lone Fløe.

Hun understreger, at kommunen er opmærksom på, at det er de stærkeste ældre, der deltog i 75-års fødselsdags-arrangementerne. ”Vi får jo ikke fat i de svageste på den måde, og det er også derfor, at vi brugte tid på at sige til de fremmødte, at de skal gå hjem og se til deres nabo. Det tog de meget positivt imod, for de fik jo noget teori med om bl.a. ensomhed, og det gjorde, at de også selv fortalte om erfaring med ensomhed og behovet for at være sammen med andre”.

Inspiration og information
Succesen med arrangementet i Ringkøbing-Skjern viser værdien i at bruge festmåltidet til at understøtte fællesskab og socialt samvær. Ved at samles får borgerne ikke blot den viden og tilbud om hjælp, som de har krav på, men også en god oplevelse sammen med andre og mulighed for at styrke deres netværk.

 

MENU