Gå til hovedindholdet

Strategi og handlingsplan

Madkulturen arbejder for bedre mad til alle. Madkulturens arbejde er fokuseret indenfor tre indsatsområder: Velfærd i mad, fødevarekompetencerne og fremtidens forbrugere. Inden for alle tre områder er Madkulturens indsats fokuseret på at sikre kvalitet, vækst og velfærd.

Indsatsområder

Velfærd i mad

  • Gennem udvikling af ny praksis omkring mad og måltider, øger Madkulturen livskvaliteten blandt seniorer og udsatte og sårbare danskere.
  • Madkulturen arbejder for at øge mad og måltiders status i offentligt regi.
  • I partnerskab med erhvervet og det offentlige udvikler Madkulturen koncepter og produkter, der skaber bedre mad og måltider og sikrer lokal vækst.

Fødevarekompetencer

  • Madkulturen styrker rekrutteringen til fødevareuddannelserne og løfter branchens image blandt kommende talenter.
  • Madkulturen styrker de madkulturelle og fødevarefaglige kompetencer blandt medarbejdere - i køkkenet, hos værterne, blandt indkøbere og i detailhandlen.
  • Madkulturen løfter den private forbrugers kompetence til at spise, smage, lave, dele og vælge mad.

Fremtidens forbrugere

  • Madkulturen arbejder for at styrke denne og kommende generationers kompetencer i forhold til mad og måltider.
  • Gennem involverende oplevelser ønsker Madkulturen at fremme nysgerrighed og lyst til aktiv deltagelse i madlavningen hos børn og unge.
  • Madkulturen fremmer mad og måltider som læringsmiddel - i daginstitutioner, på skoler, og i fritidshjem, SFO og klubber - fagliget, og i forhold til sociale kompetencer, fællesskab, kreativitet og entreprenørskab.

Metode

Kobling og partnerskaber

Madkulturens aktiviteter gennemføres således altid i samarbejde med andre aktører – det kan være uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer, virksomheder og myndigheder – og med blik for at løfte partnerskaberne mest muligt.

Metode- og konceptudvikling

Madkulturens aktiviteter handler grundlæggende om at udvikle nye metoder eller koncepter, der kan sikre bedre mad til alle

Viden og indsigt

Madkulturens aktiviteter er funderet på viden og indsigt. Grundige forundersøgelser er således et grundlæggende element i Madkulturens tilgang.

Læs mere om hvordan Madkulturen arbejder her.

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2014


MENU