Gå til hovedindholdet

Evaluering af Madkulturen

 

70 % af samarbejdspartnere og netværk vil anbefale andre at arbejde sammen med Madkulturen. Det viser en ny evaluering af Madkulturens virke i de første tre år.

Evalueringen viser, at Madkulturen skaber værdi ved at skabe opmærksomhed omkring mad og måltider, ved at gøre viden relevant for praksis og ved at skabe nye former for samarbejde mellem private og offentlige aktører.

”Madkulturen er sat i verden for at styrke madkulturen i Danmark og understøtte vækst i fødevareerhvervet ved at koble aktører på tværs og skabe nye, innovative løsninger. Derfor er jeg glad for at omverdenen oplever, at vi bidrager aktivt og positivt til at bygge bro og sætte viden i spil,” understreger Fie Hansen-Hoeck, formand for Madkulturens bestyrelse.

80 % af nuværende og tidligere samarbejdspartnere angiver i evalueringsrapporten, at Madkulturen bidrager til at skabe positiv opmærksomhed omkring fælles aktiviteter.
70 % siger, at Madkulturen formår at gøre viden konkret og brugbar.
67 % oplever, at Madkulturen åbner døre til nye samarbejdspartnere.

Bedre mad til alle - en indgangsvinkel til mange vidt forskellige indsatser

Madkulturen blev etableret i 2011 som selvejende institution under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nu Miljø- og Fødevareministeriet), og arbejder for ’bedre mad til alle’. Det er en del af Madkulturens opdrag at arbejde på tværs af offentlige og private organisationer og virksomheder, hvorfor Madkulturen i de første år blandt andet har etableret samarbejde med fødevarevirksomheder, kommuner, en række ministerier, uddannelsesinstitutioner, Arla Fonden, COOP, Markedsmodningsfonden og Nordea-fonden.

Ét af Madkulturens vellykkede projekter er udviklingen af Madlejr, Arla Fondens permanente folkeskoletilbud med fokus på mad og måltider til folkeskolens 6. og 7. klassetrin. Madlejr er udviklet i et samarbejde mellem Madkulturen og Arla Fonden.

”Madkulturens evne til at samle vidensinsitutioner og erfarne praktikere indenfor børn og unges maddannelse har været med til at gøre MADlejr til et gennemarbejdet og troværdigt tilbud til skolerne,” siger Sanne Vinther, direktør i Arla Fonden.

Tydeligere rolle

Bestyrelsesformand Fie Hansen-Hoeck understreger, at evalueringsrapporten selvfølgelig også rummer læring for bestyrelsen – som har bestilt rapporten – og for medarbejderne i Madkulturen:

”Vi vil altid gerne lære og blive bedre og sådan en evalueringsrapport kan bidrage med ny indsigt i forhold til, hvordan vi bedst arbejder. For eksempel står det tydeligt, at vi skal være bedre til at forklare Madkulturens rolle i de forskellige sammenhænge, hvor vi indgår, og at vi skal styrke vores rolle som projektledere.”

Vil du vide mere

Yderligere information: Kommunikationschef Rikke Houkjær, Madkulturen, rikkeh@madkulturen.dk, 5050 6249.

Evaluering af Madkulturen - hent evalueringsrapporten

Nogle af Madkulturens resultater

Madkulturens virke tager afsæt i at koble parter om nytænkning og innovation, der kan have et fortsat liv, når projektmidlerne slipper op.

Madkulturen har i løbet af de første fire år som institution blandt andet etableret FoodJam, et interaktivt folkekøkken på Roskilde Festival. I 2015 med rekordmange besøgende og partnerskab med SuperBrugsen: Mere end 4.200 festivalgæster sammensatte deres eget måltid under kyndig vejledning af Madkulturens knap 100 frivillige kulinariske vejledere.

Tanken om kulinariske vejledere – som man bliver efter to dages kursus og en praktisk køreprøve – er også udviklet til detailhandlen. Senest har Madkulturen sammen med Irma uddannet 80 kulinariske guides blandt butiksmedarbejderne, med det mål at styrke medarbejdernes evne til at rådgive kunderne.

I tæt samarbejde med Arla Fonden har Madkulturen udviklet og kvalificeret Madlejr, en lejrskole med mad og måltider som omdrejningspunkt for undervisningen, rettet mod folkeskolens 6. og 7. klassetrin. Madlejr er helt udsolgt for det kommende skoleår og lever op til læringsmålene i folkeskolen.

Sammen med Ringkøbing-Skjern og Roskilde Kommuner – og støttet af Markedsmodningsfonden – er Madkulturen i gang med at innovere offentlige fødevareudbud, så det bliver muligt at prioritere indkøb af lokale fødevarer. Det er nyt, at kommuner tænker lokal erhvervsudvikling og egne indkøb så systematisk sammen.

Fakta om Madkulturen

Madkulturen blev etableret i 2011 som selvejende institution under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nu Miljø- og fødevareministeriet) og arbejder for ’bedre mad til alle’ med det formål at understøtte væksten i fødevareerhvervet og styrke madkulturen i Danmark.

I 2014 talte Madkulturens samarbejde mere end 50 partnere, fra private virksomheder og dagligvarehandlen over fonde, kommuner, uddannelsesinstitutioner, brancheorganisationer til fem ministerier.

Madkulturen er delvist finansieret af midler fra finansloven og delvist af ekstern finansiering. Madkulturen havde i 2014 i alt en omsætning på 31,5 mio. kr., heraf 15,2 mio. kr. fra finansloven. Den resterende del er ekstern finansiering fra blandt andet private fonde, puljemidler samt indtægtsdækket virksomhed. Madkulturen ligger i Roskilde og i 2014 havde Madkulturen 40 medarbejdere fordelt på 29 årsværk.


MENU