Gå til hovedindholdet

Nyt karriereunivers skal styrke fødevareuddannelser

Skal Danmark fastholde international konkurrenceevne på fødevareområdet og sikre arbejdspladser i Danmark, er det afgørende, at fødevareuddannelserne kan tiltrække flere dedikerede og kvalificerede studerende. Food Careers skal vise de unge de mange karrieremuligheder inden for en af landets vigtigste brancher.

Publiceret 14. december 2015

Rekrutteringsindsatsen Food Careers, som lanceres 15. december, skal vise unge de mange attraktive karrieremuligheder i fødevarebranchen og sikre, at det er dygtige og dedikerede mennesker, som starter på de fødevarerelaterede uddannelser – og færdiggør dem ikke mindst.
Food Careers imødekommer en stigende udfordring med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til fødevareerhvervet, hvor op mod en fjerdedel af fødevarevirksomhederne oplever, at mangel på arbejdskraft har konsekvenser for produktionen.

Tilsammen står Danmarks fødevarebranche på en stærk historie med enorm betydning – en betydning, vi gerne vil bevare i fremtiden.
Judith Kyst, direktør i Madkulturen

”Mad- og fødevareuddannelserne har brug for dygtige studerende, som vil lægge kræfter og passion i branchen. Disse studerende er en afgørende forudsætning for, at Danmark kan bibeholde sin position som vægtig og vigtig fødevareproducerende nation”, siger Judith Kyst, direktør i Madkulturen, som står bag Food Careers.

Prestige og passion

Food Careers er en indsats på web og sociale medier og med karriereevents, som skal oplyse unge, forældre og studievejledere om de mange muligheder for at bidrage til en af Danmarks største og mest innovative brancher med international gennemslagskraft.

”Det er helt essentielt at øge kendskabet til og interessen for de danske mad- og fødevareuddannelser blandt unge i bred forstand og særligt blandt unge talenter. Fødevareerhvervet står over for en alvorlig rekrutteringsudfordring, som kræver akut handling, hvis vi skal fastholde og styrke den danske fødevareklynges internationale konkurrenceevne og sikre arbejdspladser i Danmark. Med Food Careers vil vi vise, at det her er en vigtig branche og at der kan være både prestige og passion i at være slagter, mejerist, madforsker, tjener, fødevareingeniør og procesteknolog”, forklarer Judith Kyst.

Dårligt image

I første omgang henvender Food Careers sig til de 15 til 19-årige. Denne gruppe af unge står netop nu foran beslutningen om, ’hvad de vil være’, og her er det afgørende, at de uddannelser, der er tilknyttet fødevareerhvervet, bliver mere synlige og gør en indsats for at forbedre deres image. Både erhvervet og uddannelsesinstitutionerne har nemlig peget på, at de unge mangler kendskab til indholdet og bredden af karrieremuligheder inden for fødevareerhvervet og at dele af fødevarerelaterede uddannelser og jobs lider under et dårligt image.

”Og det er både ærgerligt og problematisk, for branchen har brug for stærke hænder og dygtige hoveder. Mad og fødevarer strækker sig over de helt store velfærdsdagsordener som sundhed, bæredygtighed og fødevaresikkerhed, og vi må heller ikke glemme den vinkel, der handler om top-gastronomi, hvor Danmark i den grad har markeret sig på verdenskortet. Tilsammen står Danmarks fødevarebranche således på en stærk historie med enorm betydning – en betydning, vi gerne vil bevare i fremtiden”, siger Judith Kyst.

Læs mere om Food Careers her

FAKTA OM FOOD CAREERS
Promilleafgiftsfonden har bevilget to mio. kroner til Madkulturen til at etablere Food Careers i 2015 samt halvanden mio. kroner til at udvikle Food Careers i 2016.

Etableringen af Food Careers sker i samarbejde med partnerne bag Fremtidens Fødevareuddannelser – et partnerskab, som Madkulturen også står bag. Med Food Careers samles mad- og fødevareuddannelserne for første gang på tværs af uddannelsesniveauer.

Partnerne bag Fremtidens Fødevareuddannelser er:
3F, Dansk Erhverv, Fødevareforbundet NNF, HORESTA, Dansk Industri, Landbrug & Fødevarer, Kost- og Ernæringsforbundet, Danske Slagtermestre, Rektorkollegiet for Professionshøjskolerne, Rektorkollegiet for Danske Erhvervsakademier, Rektorkollegiet for Danske Universiteter, Danske Erhvervsskoler.

For yderligere information kontakt kommunikations- og pressekonsulent Louise Sjöström på tlf. 53 62 86 23 eller louise@madkulturen.dk.


MENU