Gå til hovedindholdet

Madkamp styrker madkundskabsfaget

Projektet Madkamp har styrket madkundskabsfaget ved at give mere plads til samarbejde, innovation og elevdeltagelse. Det peger en ny undersøgelse på.

Publiceret 29. september 2016

Innovation, elevdeltagelse og samarbejde er kerneværdier i den undervisningsform, som projektet Madkamp benytter, og den har stor effekt på madkundskabsfaget. Det viser en ny undersøgelse udarbejdet af forskerne Anne Marie Dahler og Helle Munkholm Davidsen fra University College Lillebælt. Undersøgelsen er lavet som en evaluering af Madkamp 2013-2016, og den bakkes op af foreløbige resultater af en ph.d.-afhandling om samme projekt.

”Madkampsdidaktikken virker i klasselokalerne på skolerne, fordi den gør eleverne i stand til at være nysgerrige og vidensøgende, løse problemer i samarbejde med hinanden, træffe beslutninger og give konstruktiv kritik.” Sådan beskriver en af de adspurgte lærere i evalueringen oplevelsen med Madkamps undervisningsform.

Du kan se hele evalueringen af Madkamp 2013-2016 her.

Forskerne har gennem observationer i klasserne også set, at elevernes medbestemmelse i undervisningen er central for at få den innovative didaktik til at virke, og at den styrker de innovative læreprocesser og samarbejdet elevene imellem. 

Af svarene i evalueringen fremgår det i øvrigt, at Madkamps tilgang til madkundskab har løftet fagets image og anerkendelse, hvilket før i tiden har været den store udfordring for faget. Således beskriver en af de adspurgte lærere, at ”den faglige og didaktiske baggrund for Madkamp har været med til at styrke opmærksomheden om de mange kvaliteter, der er i faget”.

Forskning peger samme vej

Jacob Christensen, der er ph.d.-studerende ved DPU har fulgt projektet gennem sin ph.d.-afhandling siden 2014, og de foreløbige resultater af hans forskning peger ligeledes på, at undervisningsformen i Madkamp øger motivationen hos eleverne. Det fremhæves, at konkurrenceelementet i Madkamp har en positiv effekt på elevernes læringsudbytte. 

Samlet set har projektet Madkamp derfor opnået en stor del af det overordnede mål om at styrke Madkundskabsfaget, lyder det fra en af dem, der har Madkamp helt tæt på i hverdagen. 

”En af madkundskabsfagets udfordringer var fagets status i grundskolen. Gennem Madkamp er det lykkedes helt overordnet at styrke fagligheden i faget, og det har givet en masse sidegevinster i form af kompetencer, som eleverne kan bruge i andre fag,” siger Camilla Damsgaard, adjunkt i Madkundskab fra University College Nordjylland. 

Du kan læse mere om Madkamp her. 

Sådan fortsætter Madkamp

I maj 2016 besluttede Nordea-fonden at forlænge støtten til projekt Madkamp, som derfor får mulighed for at fortsætte de næste tre år, dog med nogle justeringer i forhold til det nuværende format. Hvor projektet de sidste fire år har fokuseret på tiltrængt efteruddannelse af madkundskabslærere, udvikling af undervisningsmaterialer samt afholdelse af DM i madkundskab, vil Madkamp over de kommende tre år i højere grad fokusere på netværksdannelse og nye partnerskaber. 

Sidste år blev ’Netværk for madkundskab’ etableret i projektets regi. Her samles alle, der arbejder med madkundskab på tværs af skoler, uddannelsesinstitutioner, forskning, organisationer, projekter og myndigheder om et fælles mål – nemlig mere og bedre madkundskab. Netop ’Netværk for madkundskab’ vil få øget opmærksomhed de kommende år.

”I ’Netværk for madkundskab’ forsøger vi at samle alle aktører inden for madkundskab om ét fælles mål, nemlig at styrke madkundskab. Vi har måske forskellige måder at nå det mål, forskellige interesser og behov, men vi deler ønsket om at skabe bedre rammer for madkundskab – og det er et godt udgangspunkt for gøre en stor forskel sammen”, siger Judith Kyst, direktør i Madkulturen. 

Læs den samlede evaluering her: Evaluering af Madkamp -DM i Madkundskab 

Fakta om Madkamp

  • Madkamp – DM i Madkundskab blev første gang gennemført i skoleåret 2012-2013, som et projekt der skulle styrke madkundskabsfaget i grundskolen.
  • Madkamp støttes af Nordea-Fonden. Det udvikles og gennemføres af Madkulturen i samarbejde med professionshøjskolerne UCC, UCL, UCN, UCSJ, UCSYD, VIA UC og skoler i hele landet.
  • Madkamp er et fællesskab for madkundskab, der er sat i verden for at styrke faget. Madkamp består af en række delprojekter og dækker over lærerkurser, der styrker lærere fra hele landets faglighed og giver dem inspiration til variation i undervisningen, konkurrencen DM i madkundskab, hvor landets dygtigste madkundskabselever konkurrerer om titlen som Danmarks bedste madkundskabshold samt Netværk for madkundskab, der samler alle aktører på tværs om ét fælles mål, nemlig et styrket madkundskab.
  • Hvert år fastlægges et tema for årets Madkamp og i år er temaet Bælgfrugter & Bæredygtighed.
  • De sidste tre år har flere end 420 lærere deltaget på lærerkurset, og minimum 8400 børn er blevet undervist af lærere, der har været på et af Madkamps kurser. 

MENU