Gå til hovedindholdet

Danmark får en fælles fødevarefortælling

Fødevarefortællingen indkapsler det som den danske fødevareklynge skal være kendt for nationalt og internationalt.

Publiceret 14. december 2016

’Finding a better way – The Danish way’. Det er overskriften for Fødevarefortællingen, som i dag bliver offentliggjort.
Fødevarefortællingen har til formål at styrke den danske fødevareklynges nationale sammenhængskraft og internationale markedsføring. Den skal skabe en fælles platform baseret på styrkerne i fødevareklyngen samt udvikle en markedsføringsstemme og et udstillingsvindue, der viser Danmark som ledende fødevareland.

Nyoprettet fødevarepartnerskab bærer Fødevarefortællingen videre

Samtidig ser et nyt Fødevarepartnerskab dagens lys. Det nye partnerskab skal netop med udgangspunkt i Fødevarefortællingen arbejde for at skabe en ny og toneangivende dimension i udviklingen af hele den danske fødevareklynge og herigennem globalt at profilere Danmark som ledende fødevareland.

Fødevarepartnerskabet etableres med finansiering fra Fødevare- og Landbrugspakken samt private bidrag gennem et bredt udsnit af den danske fødevareklynge.

”Vi byder det nye fødevarepartnerskab velkommen og glæder os over, at den danske fødevareklynge står så stærkt sammen i forhold til at profilere sig på alle de stærke værdier, vi har. I Madkulturen glæder vi os meget til at understøtte dette arbejde og ser frem til at arbejde sammen med Fødevarepartnerskabet”, siger Judith Kyst, direktør i Madkulturen.

Fødevaredanmarks DNA

Fødevarefortællingen kommer med et bud på, hvad det er for et DNA, vi skal markedsføre Danmarks fødevarebranche på i fremtiden. Tidligere har vi stået på stor fødevaresikkerhed, pålidelighed og effektivitet. Det er den danske fødevareklynge stadig dygtig til, men der er kommet flere parametre, den danske fødevareklynge kan og skal profilere sig på. Nu skal klyngen også være kendt for samarbejde for at øge indsigt og innovation, konstant forbedring af kvalitet og fokus på bæredygtighed og ressourceeffektivitet.

Det faktum, at Danmark er et lille land, betyder, at den danske fødevareklynge altid har været nødt til at være på forkant med den internationale udvikling: at lytte til kunder og leverandører og reagere på, hvad der sker i den omgivende verden.

Dét, der er særligt ved den danske fødevareklynge, ikke er de enkelte produkter. Det er hele tilgangen til det at producere fødevarer, hvor en stærk samarbejdskultur mellem virksomheder, myndigheder og vidensinstitutioner har skabt en af de mest vidensintensive og innovative fødevareklynger i verden. En klynge, hvor der findes løsninger i samarbejde, og hvor erhvervet bliver holdt op på høje standarder af stærke organisationer og et kritisk hjemmemarked. 

Det giver store konkurrencefordele internationalt, og giver muligheder for at komme med begavede løsninger på de store fødevareudfordringer, verden står med nu.

Sådan er Fødevarefortællingen blevet til

Fødevarefortællingen er udviklet af en styregruppe med bred repræsentation fra fødevareklyngen, som Madkulturen og Food har været sekretariat for.

På baggrund af et omfattende analysemateriale og en bred involvering af fødevareerhvervet, forskningsverdenen og relevante organisationer har styregruppen defineret, hvad der særligt kendetegner den danske fødevareklynge.

Arbejdet er mundet ud i en rapport, som bliver grundlaget for et nyoprettet Fødevarepartnerskab.

Hent den korte version af Fødevarefortællingen her.

Læs mere om Fødevarefortællingen og al baggrundsmaterialet her.

 

 


MENU