Gå til hovedindholdet

4,5 mio. kr. til mere Madkamp

Nordea-fonden forlænger støtten til projektet Madkamp, og dermed kan kampen for et styrket madkundskab fortsætte.

Publiceret 11. maj 2016

Faget madkundskab i grundskolen kan og skal meget mere, end tilfældet er i dag. Fagets muligheder og potentialer skal gøres mere synlige, fagligheden skal have større fokus, og begejstringen og glæden ved faget skal spredes.

Det har projektet Madkamp arbejdet for siden 2012, og den indsats kan nu fortsætte med 4,5 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden.
Læs mere om projektet Madkamp her.

Madkamp udvikles og gennemføres af Madkulturen i tæt samarbejde med landets seks professionshøjskoler, Foreningen for madkundskab og grundskoler fra hele landet. Det brede partnerskab og engagement i projektet har været en afgørende faktor for projektets hidtidige succes.

”Madkamp har vist sig at være et kæmpe boost for såvel børnenes begejstring for faget madkundskab og for madkundskabslærernes faglige stolthed. Der knytter sig en eksplosiv energi til Madkamp. En energi der også sætter sit positive præg på børnenes fællesskaber og trivsel”, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Fokus på netværk

Hvor projektet de sidste fire år har fokuseret på tiltrængt efteruddannelse af madkundskabslærere, udvikling af undervisningsmaterialer samt afholdelse af DM i madkundskab, vil Madkamp over de kommende tre år i højere grad fokusere på netværksdannelse og nye partnerskaber.

Sidste år blev ’Netværk for madkundskab’ etableret i projektets regi. Her samles alle, der arbejder med madkundskab på tværs af skoler, uddannelsesinstitutioner, forskning, organisationer, projekter og myndigheder om et fælles mål – nemlig mere og bedre madkundskab. Netop ’Netværk for madkundskab’ vil få øget opmærksomhed de kommende år.

”I Madkamp tror vi på, at vi når længere, når vi løfter i flok og samles på tværs. I ’Netværk for madkundskab’ forsøger vi at samle alle aktører inden for madkundskab om ét fælles mål, nemlig at styrke madkundskab. Vi har måske forskellige måder at nå det mål, forskellige interesser og behov, men vi deler ønsket om at skabe bedre rammer for madkundskab – og det er et godt udgangspunkt for gøre en stor forskel sammen”, siger Judith Kyst, direktør i Madkulturen.

Et bæredygtigt projekt

Projektet Madkamp vil de næste tre år tage udgangspunkt i mange af de successer, der har præget projektet fra begyndelsen, men der vil også blive foretaget justeringer. Det er nemlig afgørende, at et projekt som Madkamp bliver bæredygtigt og kan overleve inden for de rammer, der er i den danske grundskole og på læreruddannelserne rundt om i landet, som også er under løbende forandringer. Det betyder bl.a., at DM i madkundskab vil fylde mindre fremover, og at undervisningsmaterialer vil udkomme i nye, digitale formater.

”Projektet Madkamp har altid været en legeplads forstået på den måde, at vi i projektgruppen forsøger at finde nye måder at styrke madkundskabsfaget. Måder, der er levedygtige, men som samtidig gør en forskel for fagets faglighed, omdømme og status. Det arbejde glæder jeg mig til at fortsætte", siger Camilla Damsgaard, adjunkt i madkundskab ved UCN.

Foruden støtten fra Nordea-fonden på 4,5 mio. kr. bidrager Madkulturen og Danmarks seks professionshøjskoler også økonomisk til projektets fortsættelse.


MENU