Gå til hovedindholdet

MADlejr

Glade børn til madlejr

Arla Fonden har taget initiativ til at skabe madlejrskoler og har indgået et samarbejde med Madkulturen. Madkulturens opgave er at udvikle rammen og indholdet for en lejrskole for skoleklasser på 6. - 7. klassetrin med et læringsmiljø, der har fokus på mad, måltid, natur og bevægelse.

Bag om projektet

Resultater indtil nu 

I september 2014 åbnede MADlejr på Helnæs, og frem til sommerferien vil 1300 elever og deres lærere fra 6. og 7. klasse besøge lejrskolen. Efter vidensindsamling og konceptudvikling, hvor teoretikere og praktikere har deltaget med inspiration og sparring, er der til pilottest udviklet program og undervisningsmateriale i samarbejde med Center for Undervisningsmidler, University College Lillebælt (CFU, UCL). Efter pre-pilot og en fire ugers pilottest med skoleklasser på 4. – 7. klassetrin, med evaluering af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), er der skrevet en rapport med opsamling på viden og erfaringer fra projektets første år. På baggrund af pilotforløb og evaluering er der videreudviklet på rammer og indhold til det endelige program og undervisningsmateriale.

Evaluering af pilottest viste:

  • At MADlejr er en god arena at arbejde i med elevernes forståelse, interesse og kompetencer i relation til mad og måltider.
  • At lærere og elever giver udtryk for, at arbejdet med mad og måltider kan noget særligt i relation til at fremme elevernes alsidige udvikling og klassens sociale miljø. Bl.a. styrke fællesskabet i klassen, fremme ansvarstagen og skabe stolthed hos eleverne.

Tidshorisont

2012: Vidensindsamling og konceptudvikling
2013: Udvikling af program, undervisningsmateriale og forberedelse til pilottest. Fire ugers pilottest, evaluering, rapport og anbefalinger
2014: Videreudvikling af program, uv-materiale og forberedelse til opstart. Åbning af MADlejr Helnæs i september

Partnere

Madkulturen har udviklet MADlejr i samarbejde med Arla Fonden, hvis hovedaktivitet er MADlejr.

Find alle de relevante undervisningsmaterialer lige her:

MADlejrs publikationer.

Find også links til viden og inspiration her

Velkommen til MADlejr på Helnæs

Bliv klogere!

Læs mere om praktiske forhold, tilmelding og almindelig inspiration: www.madlejr.dk

MENU