Gå til hovedindholdet

Publikationer

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri udsendte i juni 2012 Økologisk Handlingsplan 2020.

Der fokuseres i disse år i stigende grad på grøn vækst, økologi og bæredygtighed, og tager man regeringens målsætning om omstilling af offentlige køkkener til minimum 60% økologi, er der behov for folk med en viden om de fødevaresystemer, hvor omstillingen skal finde sted og ikke mindst, hvordan man ændrer dem.


Økologiomlægning og grøn omstilling på Ernæring & Sundhed

Professionsbachelorstuderende i Ernæring & Sundhed (ESU) kan nu opnå kompetencer til at imødekomme den stigende efterspørgsel på omlægning af professionelle køkkener til en mere økologisk og bæredygtig drift. En af kræfterne bag arbejdet med at få økologiomlægning på skemaet er lektor Lone Ebbeskov Larsen, som fra foråret 2014 skal undervise på et nyt valgfag, hvor de studerende bliver klædt på til at varetage både praktiske, analytiske, ledelsesmæssige og kommunikative opgaver, som knytter sig til en omlægningsproces.

Læs resten af artiklen

I udviklingen af valgfaget har Lone Ebbeskov Larsenog kollegaen Ina Clausen gjort sig mange tanker om, hvordan en omlægning reelt kan finde sted:”Omlægning kræver at man omlægger måltidspolitikken, men man skal også være kreativ. Hvis man f.eks. skal undså madspild eller bruge årstidens og de lokale råvarer, så skal man reelt udvikle nye opskrifter”.

En af visionerne for faget er, at disse kompetencer opnås i et samspil mellem uddannelsesinstitutionen og potentielle aftagervirksomheder. Behovet, for at de studerende øger deres praktiske kompetencer inden for dette område, fremgår blandt andet af Madkulturens rapport om økologi i eksisterende fødevareuddannelser (2013). Undervisningen er derfor tilrettelagt, så praksisfeltet inddrages i form af gæsteundervisere og ekskursioner: ”Det er vigtigt, at vi får kombineret teorier om forandringsledelse med eksisterende undersøgelser på området og i samarbejde med eksterne aktører giver de studerende et indblik i praksisfeltet”, fortæller Lone Ebbeskov Larsen.

Også andre steder i uddannelsen bliver der bygget op til at varetage økologi-omlægningsopgaver. ’Det Økologiske Køkken’ var eksempelvis overskriften for en tværprofessionel temauge, der for nyligt blev afholdt mellem studerende på Ernæring & Sundhed og studerende på bygningskonstruktøruddannelsen (KEA). Under temaugen arbejdede de studerende med spørgsmålet: ’Hvordan kan man indrette et køkken, der tager udgangspunkt i økologisk produktion?’. Ved at forene ESU-studerendes viden om ledelse og udvikling af mad- og måltidskoncepter med KEA-studerendes overvejelser om eksempelvis indretning af køkken og kantine er det forhåbningen at kunne skabe bedre og mere bæredygtige løsninger inden for fødevarebranchen.

Fakta

På Professionshøjskolen Metropol kan man som studerende under den videregående uddannelse i Ernæring & Sundhed specialisere sig inden for ernæring, fødevarer, sundhed og fysisk aktivitet. På uddannelsen arbejdes der i disse år med at give de studerende redskaber til at planlægge og lede økologiomlægning i professionelle køkkener. Læs mere om uddannelsen og det nye valgfag her.

Økologi og bæredygtighed på Integrated Food Studies

På den internationale kandidatuddannelse Integrated Food Studies, der udbydes på Aalborg Universitet (AAU) i København, arbejdes der med fødevaresystemet gennem forskellige analytiske tilgange. Målet er at klæde de studerende på til at skabe praksisnære og bæredygtige løsninger relateret til mad og fødevaresystemer – områder, der i disse tider står over for større udfordringer og som kræver fokuserede indsatser.

Læs resten af artiklen

På den internationale kandidatuddannelse Integrated Food Studies, der udbydes på Ålborg Universitet (AAU) arbejdes der med at forstå fødevaresystemet gennem forskellige analytiske briller. Målet er at klæde de studerende på til at skabe praksisnære og bæredygtige løsninger relateret til mad og fødevaresystemer.

En central byggesten i uddannelsen er derfor, at de studerende skal ud i verden for at undersøge og løse konkrete problemstillinger. Det foregår gennem et samarbejde med eksterne partnere såsom COOP, Fuldkornspartnerskabet og Slow Food Danmark, men også forskellige lokale aktører. I år blev studiestart for de 50 nye studerende på uddannelsen derfor indledt med en tur rundt i Enghave-kvarteret for at skabe kontakt til institutioner i nærområdet som den lokale børnehave og skole, der netop har sat skolehaver på skemaet. Tanken med uddannelsen har været at give de studerende redskaber til at tænke helhedsorienteret i forhold til mad og på den måde supplere de mere naturvidenskabelige og fagspecifikke uddannelser, som findes i dag på fødevareområdet: ”Hos os prøver vi at tænke på tværs. Vi uddanner ikke specialister, men folk, der kan navigere i den kompleksitet, som mange fødevareproblematikker jo handler om”, fortæller lektor Mette Weinreich, der underviser på Integrated Food Studies.

På sigt er det planen også at tænke praksis mere ind i de fysiske omgivelser på universitetet, som har til huse i Sydhavnen, København. Det indebærer for eksempel at få kantinen på AAU til at servere økologisk mad, men også i højere grad at integrere de studerende i konkrete projekter på campus og i lokalmiljøet. Tankerne hos Mette Weinreich og hendes kolleger går på alt fra markedsdage til bistader: ”Når man kommer ind på universitet, vil vi gerne gøre det synligt, at der er en fødevareuddannelse her”

I 2012 opretterede Ålborg Universitet (AAU) den 2-årige internationale kandidatuddannelse Integrated Food Studies, der stiller skarpt på udfordringer inden for sundhed, bæredygtighed og forbrug. Uddannelsen beskæftiger sig med hele fødevarekæden – fra produktion og forarbejdning til køkkener, måltider og forbrug. Inden for denne ramme kommer temaer omkring økologi og bæredygtighed ofte til at spille en central rolle i såvel den case-baserede kursusundervisning som i de studerendes egne projektforløb.

Læs mere om Integrated Food Studies her.

Læs flere artikler og rapporter her

 

Back to the start

MENU