Gå til hovedindholdet

Fakta om fødevareuddannelser

Det er første gang, at et nationalt initiativ ser samlet på alle fødevareuddannelserne. Fødevareuddannelserne dækker hele uddannelsessystemet fra erhvervsuddannelser til kandidatuddannelser samt efteruddannelser fra AMU til masterniveau.

Fødevareuddannelser uddanner til at producere og udvikle fødevarer, tilberede og servere mad og måltider, formidle om mad samt uddanner eksperter i fødevarefremstilling og ernæring. Fødevareuddannelserne findes på erhvervsskoler, erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter. Ligeledes er der muligheder for efter- og videreuddannelse. Der er i alt mere end 25 forskellige uddannelser på forskellige niveauer.

Antal uddannelsesinstitutioner, der udbyder fødevareuddannelser

Der udbydes fødevareuddannelser på i alt 36 danske uddannelsesinstitutioner, heraf 22 erhvervsskoler, 4 erhvervsakademier, 6 professionshøjskoler og 4 universiteter. Erhvervsskolerne hører under Undervisningsministeriet, mens de øvrige uddannelser hører under Ministeriet for Forskning, Innovation & Videregående Uddannelser.

Erhvervsuddannelser – Mad til mennesker

Uddannelserne starter med et grundforløb. I 2011 færdiggjorde 4.385 elever grundforløbet Mad til mennesker, som efter erhvervsskolereformen 2015 nu hedder Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser. Herefter specialiserer eleverne sig som gastronom, ernæringsassistent, bager/konditor, tjener, slagter/tarmrenser, mejerist eller receptionist – sidstnævnte er ikke medregnet i statistikken her. 1.612 elever fik i 2011 svendebrev som madhåndværkere. Udover disse erhvervsuddannelser findes også industrioperatør og procesoperatør, der er fødevarerelaterede uddannelser.

Fødevare-, ernærings- og mejeriteknolog

Den korte videregående uddannelse til procesteknolog kan tages på erhvervsakademier i Holstebro, Vejle, Odense, Roskilde og København. I 2011 færdiggjorde 122 personer uddannelsen, som har specialiseringer inden for procesteknologi, ernæringsteknologi, fødevareteknologi og mejeriteknologi.

Professionsbacheloruddannelser

Den største uddannelse er Professionsbachelor i Ernæring & Sundhed, som kan læses i Aarhus, Haderslev, Sorø og København. I 2011 færdiggjorde 411 studerende uddannelsen, som har følgende specialiseringer: Sundhedsfremme, forebyggelse & formidling, Ledelse, fødevarer & service samt Klinisk diætetik. Der findes også den engelsksprogede uddannelse kaldet Bachelor's Degree in Global Nutrition and Health. Derudover er der på professionsbachelorniveau mulighed for at læse Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi samt Diplomingeniør i fødevareanalyse.

Universiteternes fødevareuddannelser

På universiteterne kan man læse en fødevareuddannelse på bachelor- og kandidatniveau. Bacheloruddannelserne er Fødevarer og ernæring/fødevarevidenskab samt Agrobiologi/jordbrug, fødevarer og miljø, som 115 studerende færdiggjorde i 2011 på henholdsvis Københavns og Aarhus Universitet.
På kandidatniveau findes flere uddannelser og specialiseringer inden for blandt andet molekylær ernæring, fødevareteknologi, fødevarevidenskab, human ernæring, klinisk ernæring, mejeriteknologi, animalske fødevarer, fødevaresikkerhed og integrerede fødevarestudier. 121 studerende færdiggjorde i 2011 en kandidatuddannelse relateret til fødevareområdet. 
Der findes 10 forskellige kandidatuddannelser inden for fødevareområdet, som har forskellige tilgange til feltet, eksempelvis et sundhedsperspektiv, en teknologisk tilgang, humanfysiologi eller et samfundsfagligt perspektiv. Den nyeste kandidatuddannelse er integrerede fødevarestudier på Aalborg Universitet - København, som startede i 2011 og hurtigt blev den fødevarekandidatuddannelse, som havde næststørst tilgang efter Fødevarer & ernæring på Københavns Universitet.

AMU – arbejdsmarkedsuddannelser

AMU-uddannelserne er et tilbud til ufaglærte og faglærte. Der findes AMU-kurser inden for madfremstilling, mad til grupper, servering, detailforarbejdning og industrislagtning. Desuden findes en række fødevarerelaterede AMU-kurser inden for industriens arbejdsmarkedsuddannelser, som omhandler produktion af fødevarer og nydelsesmidler.
Der har været et fald i AMU-kurser generelt i alle brancher. Det samlede antal AMU-kursister inden for fødevarebranchen faldt fra 38.366 i 2009 til 21.955 i 2012. 
Det mest gennemførte kursus er hygiejnekurset, som 12.794 gennemførte i 2012. Det svarer til 58 procent af alle gennemførte AMU-kurser i branchen. Fra 2009 til 2012 faldt antallet af kursister på hygiejnekurset med 11.187 personer svarende til et fald på 47 procent.
Inden for industrislagtning er den samlede kursusdeltagelse faldet fra 1044 personer i 2007 til kun 27 personer i 2012. På området for detailforarbejdning og forædling af ferskvarer er der ligeledes sket et markant fald i antallet af kursister på 89 procent fra 457 personer i 2007 til 50 personer i 2012, hvor der kun var gennemført tre kurser. Inden for mejeriområdet ses også en nedgang fra 500 kursister i 2007 til 146 kursister i 2012.
Selvom der samlet set er sket et drastisk fald i afholdte AMU-kurser indenfor fødevarebranchen, er kurserne inden for bagerområdet steget fra 65 personer i 2007 til 802 personer i 2012. Det er især kurset Brød & madbrød med fibre og fuldkorn, der har vokset sig stort fra 21 kursister i 2009 til 412 personer i 2012.
Ligeledes er den samlede kursusdeltagelse inden for det offentlige område, Mad til grupper med varierede behov, mere end tredoblet fra 2007 og frem. Kurset Smagen i centrum har kun eksisteret i to år, men havde allerede 681 kursister i 2012. 
Andre kurser med stigende popularitet er Det økologiske køkken, Smørrebrød - nu og i fremtiden, Mellemmåltider - sunde og velsmagende samt Det nordiske køkken. Det nyoprettede kursus Sundere mad med Nøglehulsmærke på spisesteder lagde ud med 365 kursister i 2012, hvilket gør det til et af de mere populære AMU-kurser.

Efter- og videreuddannelser

Der findes muligheder for efter- og videreuddannelse inden for fødevareområdet. Heriblandt Akademigastronom, Diplomuddannelse i ernæring, sundhedsfremme og ældrearbejde samt en masteruddannelse i fødevarekvalitet og -sikkerhed. Flere af uddannelserne er meget små og udbydes kun et eller få steder i landet. Kun seks personer fuldførte i 2011 akademiuddannelsen i gastronomi, og én person fuldførte samme år masteruddannelsen i fødevarekvalitet og -sikkerhed.

(Kilde: Undervisningsministeriet, 2013: Uddannelsesstatistik – Databanken.)

Voxpop om fødevareuddannelser

MENU