Gå til hovedindholdet

Fødevareuddannelser

Det er menneskene bag, der sikrer høj kvalitet i fødevarer og måltiderne i erhvervet såvel som i det offentlige.

Med 140.000 fuldtidsbeskæftigede og en eksport på 148 mia. kroner, tegner fødevareeksporten sig for 24 % af den samlede danske vareeksport.

Fødevarevirksomhederne har brug for kvalificerede, innovative og engagerede medarbejdere til at forløse potentialerne på vækstmarkederne. Derfor skal iværksætteri, idérigdom og evnen til at omsætte viden til værdi i fokus på fødevareuddannelserne.

Fremtidens Fødevareuddannelser

For at sikre sammenhæng mellem uddannelserne og fødevareerhvervets kompetencebehov, er det afgørende, at der skabes et tæt samspil mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervet. Denne dialog skal styrkes yderligere gennem Partnerskabet for Fremtidens Fødevareuddannelser mellem arbejdsmarkedets parter og interesseorganisationer. Et partnerskab, som kan inspirere med mål og retning for fremtidens fødevaremedarbejdere og profilere fødevareuddannelserne.

Der er mange beskæftigede i fødevareerhvervet med en erhvervsuddannelse. Der er høj søgning og stor prestige på en række af disse uddannelser, f.eks. kokke- og konditoruddannelsen, blandt andet på grund af markante rollemodeller i medierne. Der er dog også erhvervsuddannelser på fødevareområdet, der har haft fald i antallet af studerende. Fremtidens Fødevareuddannelser arbejder på at skabe en tydeligere profil og større prestige inden for de fødevarerelaterede erhvervsuddannelser.

Et nært samarbejde mellem erhverv og uddannelsesinstitutioner med videregående uddannelser er ligeledes afgørende for at sikre dimittender med relevante kompetencer inden for blandt andet fødevareområdet.

Food Careers

Food Careers er et projekt udsprunget af Fremtidens Fødevareuddannelser som konkret reaktion på behovet for at styrke imaget af landets fødevareuddannelser samt øge tilgangen af dedikerede unge til branchen og uddannelserne heri. 

Food Careers er et karriereunivers med de unge som primær målgruppe. Her kommunikeres de mange uddannelse- og karriremuligheder og de gode historier om fødevarebranchens udvikling og tiltag.

Læs mere om Food Careers her.

Fakta og vidensdeling

Hvis fødevareerhvervet skal udvide sin styrkeposition på eksportmarkederne og bidrage til øget vækst til det danske samfund, og hvis de 800.000 måltider, der hver dag serveres i kommuner, regioner og statslige institutioner skal give sundhed og livskvalitet, er det afgørende, at det menneskelige råvaregrundlag er til stede.

Vi arbejder på at samle viden om fødevareuddannelser på hjemmesiden. På hjemmesiden har vi kortlagt fødevareuddannelserne for at give et samlet overblik over de mange muligheder inden for fødevareerhvervet. Vi har også samlet en række rapporter om kompetencebehovene inden for fødevareerhvervet.

Har du kommentarer eller kendskab til andre relevante rapporter om fødevarekompetencer, er du meget velkommen til at sende en mail til projektleder: Ulla Sognstrup Larsen, eller ringe på 20 61 94 34.

Madkulturen arbejder for stærkere fødevareuddannelser

MENU