Gå til hovedindholdet

Økologisk vækst

Økologisk vækst

Regeringens Økologisk Handlingsplan 2020 sætter ambitiøse mål for det økologiske marked i Danmark. Innovation, samarbejde og nye partnerskaber er nødvendigt for at udnytte vækstpotentialet for økologiske producenter, distributører og øvrige fødevarevirksomheder. Madkulturen har udviklet og afprøvet nye måder at arbejde med innovation og økologisk vækst med involvering af hele værdikæden.

Den 16. – 17. januar 2013 afholdt Madkulturen i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening ØkoCamp 2013. Formålet var at udvikle de løsninger, der fører til mere økologisk vækst i fremtiden. 

De første resultater af ØkoCamp 2013

Madkulturen har sammen med Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening arbejdet videre med de gode resultater fra ØkoCamp. Følgende initiativer er blevet prioriteret og sendt ind til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri:

  • Udbudstaskforce – offentligt indkøb af økologiske fødevarer
  • Evaluering af erfaringerne fra omlægningsprojekter
  • Økologi og måltider i uddannelser
  • Kommunale børnemadcamps

Som det første af initiativerne fra ØkoCamp er udbudstackforcen allerede nu ved at blive realiseret. Regeringen og Enhedslisten har på baggrund af ovenstående forslag besluttet at igangsætte en task force, der skal hjælpe kommuner og andre offentlige institutioner med at købe lokale og økologiske fødevarer og afsat 17 mio. kr på finansloven til indsatsen.

Vækst i den økologiske sektor

Foodservicemarkedet for økologiske fødevarer stiger kraftigt. Det samlede økologiske salg til danske storkøkkener var 743 mio. kr. i 2011, hvilket svarer til en stigning på 46 procent. Hver dag bliver der serveret 800.000 offentlige måltider i Danmark, og det offentlige madindkøb estimeres til 4,2 mia. kr. årligt.

Med en national målsætning om mere økologi i de offentlige køkkener er der et stort potentiale for, at det offentlige fødevareindkøb af økologi kan blive løftestang for økologisk vækst og innovation.

ØkoCamp 2013 - nye veje til økologisk vækst i fødevareerhvervet
Madkulturen, Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening har i partnerskab været drivkraften bag indsatsen ved at udvikle og afprøve nye metoder til initiering af innovation og økologisk vækst i hele værdikæden. Indsatsens arbejde tog udgangspunkt i en case, som omhandlede veje til økologisk vækst via økologi i de offentlige køkkener, og i januar 2013 mødtes 35 landmænd, producenter, grossister, køkkenfolk og forskere fra hele værdikæden til ØkoCamp på Gram Slot for at arbejde sammen omkring at skabe nye idéer på 24 timer.

Slutbrugere stillede med udfordringerne

ØkoCamp 2013 tog udgangspunkt i problemstillingen:

  • Hvordan kan fødevareerhvervet levere og understøtte løsninger til økologiomlægning i de offentlige køkkener?
  • Tre køkkenfolk stillede hele værdikædeholdet over for deres daglige udfordringer i forhold til at lave økologisk mad. Køkkenfolkene kom fra et hospital, en kantine og en børnehave. I løbet af campen arbejde grupperne intensivt igennem innovationsprocessen ved hjælp af en rækkebenspænd og ’reality check’. 

Økologisk Camp på Gram Slot

Økologisk handlingsplan

  • Økologisk Handlingsplan 2020Økologisk Handlingsplan 2020 udfolder en nye retning på økologipolitikken som blev sat med fødevareministerens økologipolitiske udspil fra november 2011.
MENU