Gå til hovedindholdet

Erhverv

Danmark skal fortsat producere og udvikle fødevarer af høj kvalitet.

Fødevareerhvervet tegner sig for 9% af den private beskæftigelse, 20% af den samlede danske eksport og 57% af overskuddet på handelsbalancen. Især i landområderne sikrer fødevareerhvervet en stor del af arbejdspladserne.

Men fødevareerhvervet er presset; de store virksomheder af et globalt faldende prisniveau og skærpede konkurrencebetingelser, og små og mellemstore fødevarevirksom­heder, der producerer råvarer med stedbundne kvaliteter, udfordres af logistiske krav fra detailhandlen og forbrugere, som er mere optagede af pris end råvarens oprindelse.

Hvordan udnyttes fødevareerhvervets potentiale og den gode fortælling bedre? Og hvad kræver det af producenterne for at følge med forbrugernes ændrede adfærdsvaner på mad- og måltidsområdet?

For at kunne indfri det erhvervsmæssige potentiale kræves en ny forståelse i kommuner, regioner og statsinstitutioner for deres afgørende rolle for at sikre et kritisk og kvalitetsbevidst hjemmemarked, der efterspørger innovative og bæredygtige produkter, en bevidsthed om kvalitet blandt forbrugerne og et innovativt erhverv.

MENU